Vil du være med å redde liv?

Med kommunal tilpasning  

Følgende tiltak er bestemt av kriseledelsen i dag 12.mars

For å bidra til å hindre Korona smitte