Flakstad kommune ved helsetjenestene holder på med å klargjøre isolat for smittede. En del av beredskapen under Koronakrisen er å flytte enkeltbeboere i kommunal bolig på kort varsel. Boligen Flakstad kommune søker i beredskap skal ikke benyttes av mulig smittede, men for å skjerme brukere av helsetjenestene.

Flakstad kommune frykter mangel på fagfolk når koronaviruset rammer hardere. Nå ber vi helsekompetente, som jobber med andre ting, om å melde seg til innsats.
I første omgang ønsker vi bare en oversikt over tilgjengelig helsepersonell. Dersom vi kommer i en situasjon med mangel på personell, tar vi direkte kontakt med deg.

I denne artikkelen vil vi legge ut informasjon som kommer fra Helsedirektoratet, folkehelseinstituttet, fylkesmannen og andre vedrørende utbruddet av koronaviruset. 

Om du planlegger å besøke din fritidsbolig eller befinner deg på en fritidsbolig i Flakstad kommune, må du forholde deg til det nasjonale forbudet. Mange har valgt å ikke følge oppfordringen til å dra hjem frivillig, noe som har tvunget frem et nasjonalt forbud.

Vesterålen og Lofoten viderefører lokale karanteneregler i én uke.

Kommuneoverlegene i regionen fatter i dag et samordnet vedtak om å videreføre de lokale karantenebestemmelsene i én uke.
- Vi har gjort de vurderinger justisministeren og Folkehelseinstituttet har bedt oss om å gjøre. Vår region er fortsatt i det som defineres som fase én av epidemien. Da har fortsatt denne type tiltak effekt, sier Ingebjørn Bleidvin, kommuneoverlege i Hadsel.
 

Alle personer som er i karantene, altså ikke har symptomer på Korona (Covid-19) kan i henhold til bestemmelse gitt av nasjonale myndigheter reise hjem.

Følgende vedtak er fattet:

I likhet med de øvrige steder i samfunnet er det ønskelig med minst mulig direkte kontakt også ved Nav Flakstad. Vi er sårbare da det bare er en ansatt innen området.

Alle møter og avtaler er eller vil bli avlyst, og må eventuelt tas pr telefon.

Gjelder din henvendelse oppfølging ifm statlige ytelser, og du er registrert som arbeidssøker ber vi om at du kommuniserer med din saksbehandler via din aktivitetsplan på nav.no.

Det er laget et enkelt søknadsskjema om økonomisk sosialhjelp som ligger ved under.

Dette kan sendes pr mail til merete.rosvold@nav.no eller sms til mobil nedenfor.

Henvendelser og kontakt kan skje på mobil: 941 63 676

NAV Flakstad

Merete Rosvold

Vesterålen og Lofoten innfører karantenekrav etter opphold  i deler av Norge

Besøkende og gjestearbeidere fra land utenfor norden