Åpning av barnehager fra og med 20.April

Følgende er bestemt gjeldende for kommunal og privat barnehage i Flakstad

Planlagte åpningstider:

 • Nubben barnehage, fra 08.00 – 15.30.
 • Napp barnehage, fra 07.45 – 15.45.

Det er laget et informasjonsskriv til foreldre og foresatte som vi mener er greit å bruke:

 

Med noen tillegg som gjelder her hos oss:

 • Det kan bli reduserte åpningstider – info kommer fra den enkelte barnehage.
 • Det kan bli endringer fra dag til dag , åpningstider kan bli kortet inn og avdelinger kan bli stengt på kort varsel ved eventuelt sykdom eller karantenetiltak.
 • Det er ønskelig å ha en oversikt over hvem som kommer fra uke til uke på grunn av tilrettelegging og ansatte. Barnehagene vil hver torsdag orientere seg om neste ukes barnetall i barnehagen.
 • Vi ønsker å være tydelige på at ingen syke barn eller voksne skal komme i barnehagen. Syke voksne kan ikke levere sine friske barn. Barnehagen vil utarbeide rutiner på henting og bringing.
 • Husk håndvask:
 1. Før dere forlater hjemmet
 2. Ved ankomst i barnehagen
 3. Når dere forlater barnehagen
 4. Når dere kommer hjem