Barn og ansatte som har milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse skal ikke møte i barnehagen, men holde seg hjemme til allmenntilstanden er god. Barn og ansatte kan komme tilbake til barnehagen når de føler seg friske og feberfri, selv om de fortsatt har noen symptomer på luftveisinfeksjoner. 

Elever og ansatte som har milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse skal ikke møte på skolen, men holde seg hjemme til allmenntilstanden er god. Elever og ansatte kan komme tilbake til skolen når de føler seg friske og feberfri, selv om de fortsatt har noen symptomer på luftveisinfeksjoner.

Vedlagt ligger brev fra helsedirektoratet angående reisende og testing 

 

Det er mulighet for at smitte kan oppstå i Flakstad. Regler om håndvask og avstand gjelder fortsatt. Det er viktig at personer som er i karantene, overholder denne. En bør begrense og helst unngå sosial kontakt som ikke er strengt nødvendig. Kjenner en seg ikke i form, bør en holde seg hjemme. Noen smittede, og spesielt de unge, kan ha få eller ingen symptom (som å bare føle seg litt "uggen"). Flakstad kommune har muligheter for testing. Personer som ønsker dette, kan ta kontakt med legekontoret.

 

Knut Erik Dahlmo
Ass.kommunedirektør

Som følge av pandemien og økt smitte i Vestvågøy den siste tiden, innfører Flakstad kommune følgende smitteforebyggende tiltak med virkning fra d.d:

Solhøgda omsorgshjem stenges for pårørende de neste 14 dager. Dette inkluderer også Sola omsorgsboliger. De pårørende vil bli kontaktet både muntlig og skriftlig. Samme besøksrestriksjon er innført for Tjenesten for funksjonshemmede.

Hjemmebasert omsorgstjeneste tar ned kommunens dagstilbud, besøk erstattes med telefoner der det er mulig, medisiner leveres i større grad på døra og praktisk bistand tas ned.

Flakstad kommune takker innbyggerne for at dere følger de lover, forskrifter og vedtak som ligger til grunn for smittesituasjonen.

Se også informasjon fra FHI

Kommunens tjenestetilbud og tilgjengelighet tilpasses etter de nasjonale anbefalingene på smittevern.

Besøkende vil fortsatt kunne komme til administrasjonen i skranken for enkle henvendelser. Det vil normalt sett ikke bli gjennomført fysiske møter på Rådhuset. Det er mulig å ta møter per telefon eller videosamtale, og tjenestetilbudene opprettholdes med tilpasninger til smittevernbestemmelser.

De ansatte i kommuneadministrasjonen er oppfordret til å ta hjemmekontor. Skulle det bli et smitteutbrudd på Rådhuset, vil det ikke ramme alle på en gang og det vil være tilnærmet normal drift. De som har mulighet til det i administrasjonen, vil derfor ha hjemmekontor. Dette skal ikke redusere tilgjengeligheten til administrasjonen.

 

 

Helsestasjonen starter gradvis opp igjen med tanke på normal drift etter hvert i  tråd med Nasjonal faglig retningslinjer for helsestasjons- og skolehelsetjenesten og nødvendige smitteverntiltak.

Jeg vil kalle inn og gjenoppta normal drift fortløpende. Jeg vil fortsette vaksinering av skoleelever og har en dialog med skolen og møtepunkter der.

Jeg oppfordrer fortsatt til å ta kontakt på telefon ved spørsmål eller annet slik at trafikken på legekontorets venterom ikke blir for stor.

Med vennlig hilsen
Gunn Nygård
Helsesykepleier

Kommunelege melder om den 6. positive SARS-CoV2 testen i Flakstad kommune påvist 20/4. Smitteoppsporing og smitteverntiltak iverksatt. 

Status i Flakstad er som følger: 

  • Antall testet: totalt ca 25 i Flakstad.
  • Antall som er blitt friske: 5 uten symptomer, men fortsatt i isolasjonskarantene
  • Antall helsearbeidere i karantene: 1 (per 22/4)

Mandag 27.April starter skolen opp igjen for 1-4 klasse, samt SFO.

SFO sender ut eget skriv til foresatte angående hvor de skal oppholde seg. På grunn av smittevernsreglene vil ikke møteplassen egne seg som lokale hvis behovet for SFO etter skoletid er flere enn fire barn. SFO vil da bli på Napp. Mer informasjon om dette vil komme fra SFO. 

5-10 klasse planlegges å starte senere i vår, dette styres av regjeringen.

Vi ønsker alle våre elever velkommen tilbake. Vi er klare til å starte opp, og har iverksatt tiltak i henhold til nasjonal veileder

Foreldre og barn bes også om å lese vedlagte informasjonsskriv fra Udir 

Skoleskyssen vil gå som normalt, busselskapet har også satt inn nye rutiner, der elevene bl.a. oppfordres til ikke å sitte sammen med andre elever i bussen. Se brev fra Boreal (PDF, 254 kB)

Ta kontakt med skolen dersom dere lurer på noe. Det vil også komme egen informasjon fra skolen på mobilskole.

Erling Sandnes 
Rådmann 

Kommuneoverlegenes oppdatering etter påskeuken: mye smittesporing, hets og hat. Vis tillit og solidaritet!

Med Påsken 2020 kom den første klyngen med koronasmitte til Lofoten. Smitten har i denne fasen først og fremst spredt seg videre via sosial omgang, og ikke gjennom tilreisende turister eller påskegjester. Vi har ikke kunnet spore smitten ut av Lofoten, og er definisjonsmessig nå i fase 2 av epidemien med klyngedannelser hvor en gruppe mennesker har blitt smittet samtidig. Det reelle antallet smittede er nok mye større enn det registrerte, fordi infeksjonen gir lite symptomer hos de aller fleste, og fordi testkriteriene har vært snevre.

Vi har, med karantenereglene, hatt tid til å forberede oss litt bedre på det som venter oss de kommende ukene, og unngått importsmitte, likevel er det nok mange som kjenner på at det har kommet mye nærmere nå, og som tenker mye på hvordan vi skal kunne åpne samfunnet gradvis i neste uke parallelt med at vi prøver å få kontroll over den smitten som nå er påvist.