Helsestasjonen starter gradvis opp igjen med tanke på normal drift etter hvert i  tråd med Nasjonal faglig retningslinjer for helsestasjons- og skolehelsetjenesten og nødvendige smitteverntiltak.

Jeg vil kalle inn og gjenoppta normal drift fortløpende. Jeg vil fortsette vaksinering av skoleelever og har en dialog med skolen og møtepunkter der.

Jeg oppfordrer fortsatt til å ta kontakt på telefon ved spørsmål eller annet slik at trafikken på legekontorets venterom ikke blir for stor.

Med vennlig hilsen
Gunn Nygård
Helsesykepleier

Kommunelege melder om den 6. positive SARS-CoV2 testen i Flakstad kommune påvist 20/4. Smitteoppsporing og smitteverntiltak iverksatt. 

Status i Flakstad er som følger: 

  • Antall testet: totalt ca 25 i Flakstad.
  • Antall som er blitt friske: 5 uten symptomer, men fortsatt i isolasjonskarantene
  • Antall helsearbeidere i karantene: 1 (per 22/4)

Mandag 27.April starter skolen opp igjen for 1-4 klasse, samt SFO.

SFO sender ut eget skriv til foresatte angående hvor de skal oppholde seg. På grunn av smittevernsreglene vil ikke møteplassen egne seg som lokale hvis behovet for SFO etter skoletid er flere enn fire barn. SFO vil da bli på Napp. Mer informasjon om dette vil komme fra SFO. 

5-10 klasse planlegges å starte senere i vår, dette styres av regjeringen.

Vi ønsker alle våre elever velkommen tilbake. Vi er klare til å starte opp, og har iverksatt tiltak i henhold til nasjonal veileder

Foreldre og barn bes også om å lese vedlagte informasjonsskriv fra Udir 

Skoleskyssen vil gå som normalt, busselskapet har også satt inn nye rutiner, der elevene bl.a. oppfordres til ikke å sitte sammen med andre elever i bussen. Se brev fra Boreal (PDF, 254 kB)

Ta kontakt med skolen dersom dere lurer på noe. Det vil også komme egen informasjon fra skolen på mobilskole.

Erling Sandnes 
Rådmann 

Kommuneoverlegenes oppdatering etter påskeuken: mye smittesporing, hets og hat. Vis tillit og solidaritet!

Med Påsken 2020 kom den første klyngen med koronasmitte til Lofoten. Smitten har i denne fasen først og fremst spredt seg videre via sosial omgang, og ikke gjennom tilreisende turister eller påskegjester. Vi har ikke kunnet spore smitten ut av Lofoten, og er definisjonsmessig nå i fase 2 av epidemien med klyngedannelser hvor en gruppe mennesker har blitt smittet samtidig. Det reelle antallet smittede er nok mye større enn det registrerte, fordi infeksjonen gir lite symptomer hos de aller fleste, og fordi testkriteriene har vært snevre.

Vi har, med karantenereglene, hatt tid til å forberede oss litt bedre på det som venter oss de kommende ukene, og unngått importsmitte, likevel er det nok mange som kjenner på at det har kommet mye nærmere nå, og som tenker mye på hvordan vi skal kunne åpne samfunnet gradvis i neste uke parallelt med at vi prøver å få kontroll over den smitten som nå er påvist.

Følgende er bestemt gjeldende for kommunal og privat barnehage i Flakstad

Koronasituasjon i Flakstad 09.april

Kriseledelsen i Flakstad melder med dette om det fjerde positive tilfellet av covid-19 på personer bosatt i Flakstad. Vi har til sammen 3 positive prøver på mennesker som oppholder seg i kommunen, og 1 oppholder seg i isolat i annen kommune (hvor også prøven ble tatt).  

Det er gjort omfattende smittesporing for å kartlegge smitteveien. Foreløpig kan vi ikke klart definere hvor smitten kommer fra. Kommuneoverlegen rapporterer at det ikke er mistanke om flere smittede per nå og derfor heller ikke tatt flere prøver i Flakstad.

Ut fra dette bildet ser det ut til at Flakstad er i fase to av koronaepidemien.

Vi fikk 7.april melding om nok en person som har testet positivt på viruset SARS CoV-19

Kommunestyret har i dag vedtatt videreføring av forskrift om smittebegrensing i forbindelse med koronautbruddet i Norge. 

 

Vi fikk 6.april melding om en person som har testet positivt på viruset SARS CoV-19 som gir sykdommen covid-19.

Vedkommende er informert om prøvesvar, og har fått beskjed om smittevernstiltak. Smitteoppsporing er iverksatt, og nærkontakter har fått beskjed om smittevernstiltak som de omfattes av.

På grunn av taushetsplikt og personvernet til smittede, vil det ikke bli opplyst om kjønn, alder eller gitt andre opplysninger i saken.

Kommunestyret i Flakstad har i dag behandlet karanteneregler for Flakstad kommune, hvor det har blitt fattet nytt vedtak om at personer med innreise til kommunen fra endemiske områder i Norge, skal ha omfattes av samme karanteneregler som regjerningen har gitt i forskrift 12.mars for innreise til riket fra utlandet.

Kommunestyret gjør dette for å redusere sjansen for rask smittespredning i samfunnet.

Kommuneoverlegen ber innbyggerne i Flakstad ta spesielt hensyn til de rådene og veiledningen som er gitt fra sentrale myndigheter, om å ha fokus på å holde avstand til hverandre, ikke møtes flere enn 5 personer samtidig, ha god hånd/hoste/nyse-hygiene, holde kontakt på telefon med de man bekymrer seg for som kan ha hjelp til butikk/apotek-handling.

Og til unge mennesker som kan ha lite symptomer men likevel spre smitte; gjør deres del av dugnaden, hold dere hjemme, ikke arranger privatfester eller ha sosiale samlinger i Påsken. Det kommer en tid etter koronautbruddet hvor vi kan samles igjen til festlig lag, men nå er tiden for å holde avstand og være etterrettelig med de pålegg og råd som kommer både fra sentrale og lokale myndigheter.

Kommunestyrets vedtak i sak 49/20