Vi fikk 6.april melding om en person som har testet positivt på viruset SARS CoV-19 som gir sykdommen covid-19.

Vedkommende er informert om prøvesvar, og har fått beskjed om smittevernstiltak. Smitteoppsporing er iverksatt, og nærkontakter har fått beskjed om smittevernstiltak som de omfattes av.

På grunn av taushetsplikt og personvernet til smittede, vil det ikke bli opplyst om kjønn, alder eller gitt andre opplysninger i saken.

Kommunestyret i Flakstad har i dag behandlet karanteneregler for Flakstad kommune, hvor det har blitt fattet nytt vedtak om at personer med innreise til kommunen fra endemiske områder i Norge, skal ha omfattes av samme karanteneregler som regjerningen har gitt i forskrift 12.mars for innreise til riket fra utlandet.

Kommunestyret gjør dette for å redusere sjansen for rask smittespredning i samfunnet.

Kommuneoverlegen ber innbyggerne i Flakstad ta spesielt hensyn til de rådene og veiledningen som er gitt fra sentrale myndigheter, om å ha fokus på å holde avstand til hverandre, ikke møtes flere enn 5 personer samtidig, ha god hånd/hoste/nyse-hygiene, holde kontakt på telefon med de man bekymrer seg for som kan ha hjelp til butikk/apotek-handling.

Og til unge mennesker som kan ha lite symptomer men likevel spre smitte; gjør deres del av dugnaden, hold dere hjemme, ikke arranger privatfester eller ha sosiale samlinger i Påsken. Det kommer en tid etter koronautbruddet hvor vi kan samles igjen til festlig lag, men nå er tiden for å holde avstand og være etterrettelig med de pålegg og råd som kommer både fra sentrale og lokale myndigheter.

Kommunestyrets vedtak i sak 49/20

På grunn av stor pågang på dagpengesøknader er det opprettet mulighet for brukere til å søke om forskudd på dagpenger.

I tillegg vil det bli åpnet for at brukere innen sosial kan sende melding til saksbehandler via NAV.no

«Skriv til oss» for sosiale tjenester, den tjenesten åpner mest sannsynlig 010420.

For å avhjelpe NAV sin arbeidsgivertelefon som er 55553336 er det opprettet en lokal arbeidsgivertelefon ifm korona pandemien.

Dette vil gjøre det enklere for arbeidsgivere å få kontakt, for spørsmål og veiledning.

Betjent mandag og fredag mellom 09.00 og 14.30

Tilpasset regjeringens vedtatte veileder 

Kjære Flakstadværinger.

Først av alt; takk for at dere lytter til rådene som gis av sentrale og lokale myndigheter, og for at dere følger de påbud og forbud som er gitt gjennom lover, forskrifter og vedtak. Denne første oppdateringen blir lang; det er mye som har skjedd på kort tid, og likevel har vi knapt nok begynt jobben. De kommende oppdateringene vil bli langt kortere. Bær over med denne ene lange...

Flakstad kommune ved helsetjenestene holder på med å klargjøre isolat for smittede. En del av beredskapen under Koronakrisen er å flytte enkeltbeboere i kommunal bolig på kort varsel. Boligen Flakstad kommune søker i beredskap skal ikke benyttes av mulig smittede, men for å skjerme brukere av helsetjenestene.

Flakstad kommune frykter mangel på fagfolk når koronaviruset rammer hardere. Nå ber vi helsekompetente, som jobber med andre ting, om å melde seg til innsats.
I første omgang ønsker vi bare en oversikt over tilgjengelig helsepersonell. Dersom vi kommer i en situasjon med mangel på personell, tar vi direkte kontakt med deg.

I denne artikkelen vil vi legge ut informasjon som kommer fra Helsedirektoratet, folkehelseinstituttet, fylkesmannen og andre vedrørende utbruddet av koronaviruset. 

Om du planlegger å besøke din fritidsbolig eller befinner deg på en fritidsbolig i Flakstad kommune, må du forholde deg til det nasjonale forbudet. Mange har valgt å ikke følge oppfordringen til å dra hjem frivillig, noe som har tvunget frem et nasjonalt forbud.