Viktig melding

Regionvegsjefen m/ styringsstab har besluttet å stoppe planarbeidet med skredsikring av E10 Flakstadpollen og Spengerleira. Dette har sammenheng med prioriteringer av skredsikringsprosjekter i nylig vedtatt NTP.

Dagens planlagte folkemøte på UL Lysbøen er derfor avlyst

 

Hva skjer?

Ingen planlagte hendelser

Aktuelt