Flakstad kommune

Viktig melding

Hva skjer?

Ingen planlagte hendelser

Aktuelt

  • 12.06.2024

    Tilskudd til drenering

    God drenering er avgjørende for å kunne øke matproduksjonen i årene som kommer. Det er også et viktig ledd i å tilpasse...
  • 06.06.2024

    Varsel om oppstart av planarbeid

    Flakstad kommune varsler med dette oppstart av arbeid med detaljregulering av Nerjorden aldersvennlig boligfelt på Ramberg...