Viktig melding

Kommuneplanens samfunnsdel legges ut på offentlig høring

Med hjemmel i Plan- og bygningsloven §11-14, vedtok kommunestyret i sak 028/19 å legge Kommuneplanens samfunnsdel 2019-2031 ut til offentlig ettersyn.

Høringsfristen er satt til 21 mai 2019

 

Aktuelt