Viktig melding

Hva skjer?

Ingen planlagte hendelser

Aktuelt

  • 18.08.2017

    Hvem vil utvikle Napp?

    Flakstad kommune søker interessenter til å utvikle Øya - tomta til Napp skole.
  • 10.08.2017

    Fremtidens Fiskevær - fase 2

    På grunnlag av det arbeidet som er gjort og de tilbakemeldingene som vi har fått, har 70N satt i gang arbeidet med å...