Pressemelding fra kommuneoverlegen i Flakstad

Vi fikk 6.april melding om en person som har testet positivt på viruset SARS CoV-19 som gir sykdommen covid-19.

Vedkommende er informert om prøvesvar, og har fått beskjed om smittevernstiltak. Smitteoppsporing er iverksatt, og nærkontakter har fått beskjed om smittevernstiltak som de omfattes av.

På grunn av taushetsplikt og personvernet til smittede, vil det ikke bli opplyst om kjønn, alder eller gitt andre opplysninger i saken.

Kommunestyret i Flakstad har i dag behandlet karanteneregler for Flakstad kommune, hvor det har blitt fattet nytt vedtak om at personer med innreise til kommunen fra endemiske områder i Norge, skal ha omfattes av samme karanteneregler som regjerningen har gitt i forskrift 12.mars for innreise til riket fra utlandet.

Kommunestyret gjør dette for å redusere sjansen for rask smittespredning i samfunnet.

Kommuneoverlegen ber innbyggerne i Flakstad ta spesielt hensyn til de rådene og veiledningen som er gitt fra sentrale myndigheter, om å ha fokus på å holde avstand til hverandre, ikke møtes flere enn 5 personer samtidig, ha god hånd/hoste/nyse-hygiene, holde kontakt på telefon med de man bekymrer seg for som kan ha hjelp til butikk/apotek-handling.

Og til unge mennesker som kan ha lite symptomer men likevel spre smitte; gjør deres del av dugnaden, hold dere hjemme, ikke arranger privatfester eller ha sosiale samlinger i Påsken. Det kommer en tid etter koronautbruddet hvor vi kan samles igjen til festlig lag, men nå er tiden for å holde avstand og være etterrettelig med de pålegg og råd som kommer både fra sentrale og lokale myndigheter.