Besøkende og gjestearbeidere fra land utenfor norden

Tilreisende som kommer utenfra Norden, inkludert Island, skal i karantene. Påleggget har tilbakevirkende kraft fra 27. februar, uavhengig om de har symptomer eller ikke.

Vil du være med å redde liv?

Med kommunal tilpasning  

Følgende tiltak er bestemt av kriseledelsen i dag 12.mars

For å bidra til å hindre Korona smitte