Når det gjelder koronavaksineringen er denne godt i gang. Vi er i gang med å vaksinere aldersgruppen 75 – 84. De 2 neste ukene vil vi kun få vaksine til dose 2, ingen nye doser vil bli gitt. Dette styres av folkehelseinstituttet. Vi kan ikke påvirke dette. Vi får ikke så mange vaksinedoser i gangen, derfor vil ikke alle i aldersgruppen få vaksine samtidig. Vi må ta dette puljevis. Ingen blir glemt, vi har oversikt over alle som ønsker vaksine. Alle skal være kontaktet av legekontoret, hvis noen enda ikke har fått telefon så må dere ta kontakt med legekontoret.

Vi ser at det kan være svindelforsøk når det gjelder vaksinering. Dette kan være at noen ringer og utgir seg for å avtale om vaksinering og be om penger på forhånd. Det er viktig å huske på at:

  • Vaksineringen er gratis, ingen betaler for vaksinen.
  • Alle vil bli ringt opp av legekontoret for å avtale tid og sted for vaksine.

Vi er nå i gang med å kartlegge risikogruppene under 65 år. Vi har oversikt over de som tilhører legekontoret. Er det noen som har risiko og som tilhører andre legekontor, ta kontakt med oss. Risikogruppene under 65 år ligger på:

https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/

Kommunen har fått henvendelser om åpning av fritidsaktiviteter for unge og voksne.

Korona situasjonen på Flakstad-øya og i Lofoten er for tiden stabil; det har ikke vært noen nye smittetilfeller de siste uker. Kommunen føler derfor at det er mulig å åpne for  fritidssysler slik det er gjort på Vestvågøy.

Der er imidlertid fremdeles nødvendig å opprettholde et godt smittevern: holde avstand, god håndhygiene og renhold og ventilasjon,  og ved forkjølelse eller feber å holde seg hjemme.

Der er også viktig å understreke at dersom smitte-situasjon forandrer seg kan det på kort varsel bli nødvendig å stramme inn igjen.

Ta gjerne kontakt med vaksine-koordinator Gunn Johannessen Nygård eller kommunelege Hege Mostad med spørsmål.

Til alle pårørende

Endelig er den dagen kommet da vi kan åpne sykehjemmet nesten som før. Fra og med 15.02.2021. Da har alle beboere hos oss som skal ha vaksinen fått dose 2, så dermed må alle besøk være på beboerrom som nå frem til 15.02.

Vi minner om at ikke alle brukerne er vaksinert og vi får hele tiden inn nye brukere (korttid og langtidspasienter) som ikke er vaksinert, det er meget viktig at de ikke blir smittet. De ansatte er heller ikke vaksinert, så det er meget viktig i denne tiden at man ikke får smitte inn slik at ansatte havner i karantene. Så man må fortsatt holde avstand, minimum 1 meter.

Den svenske regjeringen besluttet 3. februar innreiseforbud for utenlandske statsborgere som ikke kan dokumentere negativ covid-19-test for pågående infeksjon ved innreise til Sverige, uansett hvilket land man reiser fra. Det fins enkelte unntak fra testkravet som skal gjelde fra og med 6. februar til og med 31. mars. Les mer her  

Som hovedregel må testen ikke være mer enn 48 timer gammel. 

De som er unntatt det midlertidige innreiseforbudet fra Norge til Sverige kan nå bare reise inn til Sverige via utvalgte grenseoverganger, les mer på svensk politis nettsider: Inresa till Sverige från Danmark, Norge och Storbritannien | Polismyndigheten (polisen.se)

Noen eksempler på unntak nedenfor:

  • personell som transporterer gods eller annet personell innen transportsektoren,
  • personer som kan dokumentere at de bor eller arbeider, eller skal bo eller arbeide, i Sverige,
  • personer med tungtveiende familiehensyn.
  • Foreldre som skal gjennomføre samvær med barn*
  • Barn (med ledsager) som skal gjennomføre samvær med forelder i Sverige
  • Personer som i Sverige skal gjennomgå operasjon eller annen medisinsk behandling som inte kan vente*

*Merk at noen unntak gjelder fra 1. februar. 

Se fullstendig informasjon på politiets nettsider her 

Det er den enkeltes ansvar å sette seg inn i hvilke regler som gjelder, herunder råd om testing og karantene ved innreise til Sverige for personer som omfattes av unntakene.

Du finner utførlig og oppdatert informasjon på svensk politis nettsider 

Den svenske regjeringens pressemelding: Tillfälligt inreseförbud från Norge - Regeringen.se

I formiddag skrev vi at at vi hadde fått en positiv covid-19 test i kommunen. Tilfelle nr to ble påvist i kveld.

I Flakstad har vi dermed to som nå har testet positiv på covid – 19. Disse er satt i isolasjon etter gjeldende regler og anbefalinger fra FHI. Det er kontrollerte forhold rundt disse smittetilfellene.

Regjeringen har besluttet at vaksinasjon mot covid – 19 skal organiseres som en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet og er regulert i forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram.

Det innebærer at kommunene har ansvar for å tilby vaksinasjon til alle som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen. Vaksiner og vaksinasjon tilbys uten egenbetaling, og staten vil dekke kommunenes kostnader til vaksinasjon. Kommunene har etter smittevernloven § 7-1 ansvar for å ha planer for å forebygge smittsomme sykdommer, og etter § 7-2 skal kommunelegen lage forslag til plan.

 

Flakstad kommune har opprettet egen døgnbemannet coronatelefon.
Har du spørsmål om corona? Ring: 941 64 991.

Har du helsefaglig bakgrunn og ønsker å være en del av helseberedskapen i Flakstad ved evt. smitteutbrudd? Da trenger vi deg! Ta kontakt med sentralbordet vårt, tlf 76 05 22 01 eller; postmottak@flakstad.kommune.no 

 

Tjenesten for funksjonshemmede, Solhøgda Bo og Behandlingssenter og omsorgsboliger på Solhøgda er igjen åpen for pårørende. Husk å følg smittevernreglene som gjelder den enkelte enhet. Ta kontakt med leder om dere er usikker eller har spørsmål. Det skal være sendt ut informasjon til pårørende fra enhetene. 

I omsorgsboligene på Solhøgda må pårørende selv passe på at smittevernreglene følges.