Pressemelding

Koronasituasjon i Flakstad 09.april

Kriseledelsen i Flakstad melder med dette om det fjerde positive tilfellet av covid-19 på personer bosatt i Flakstad. Vi har til sammen 3 positive prøver på mennesker som oppholder seg i kommunen, og 1 oppholder seg i isolat i annen kommune (hvor også prøven ble tatt).  

Det er gjort omfattende smittesporing for å kartlegge smitteveien. Foreløpig kan vi ikke klart definere hvor smitten kommer fra. Kommuneoverlegen rapporterer at det ikke er mistanke om flere smittede per nå og derfor heller ikke tatt flere prøver i Flakstad.

Ut fra dette bildet ser det ut til at Flakstad er i fase to av koronaepidemien.

«Når smitten nå er kommet nært, vil nok flere av oss kjenne på en økt spenning på om dette vil berøre meg og mine. Det er helt naturlig. Det er en følelse vi må venne oss til og med all sannsynlighet må leve med i lang tid framover. Folkehelseinstituttet (FHI) som er fagekspertisen på epidemier sier tydelig at hele nasjonen må gå gjennom epidemien, og at den vil vare i mange måneder, kanskje ett år eller ennå lengre. Vi i Flakstad kommer heller ikke unna og da kan det på en måte være godt at vi er kommet i gang. Det betyr imidlertid at flere av oss vil bli smittet i tiden framover og noen vil bli syke.» sier ordfører Trond Kroken.

Det er viktig å forstå at den norske strategien i bekjempelsen av korona går ut på å «slå ned smitten» som det ofte blir sagt. Det skal forstås slik at myndighetene forsøker å unngå at for mange blir syke samtidig og at helsevesenet dermed kan hjelpe de som trenger det. Det betyr ikke at viruset og smitten blir borte. Det betyr også at jo mindre smitte vi har, jo lenger må vi stå i beredskap og med ulike tiltak.

«De siste ukene har alle enhetene i kommunen forberedt seg på at koronasmitten vil komme til oss også. Helse og omsorg-enhetene har gjort et godt arbeid og skaffet seg god oversikt over materiell og situasjon. Så er det slik at vi står foran en situasjon hvor ingen vet riktig vet hva som blir å skje. Helsepersonellet skulle helt sikkert ønske at vi hadde ennå mere materiell og enda flere personell. Det gjelder nok for hele landet. Slik er det å være i beredskapssituasjon.

Vi har satt organisasjon i beredskap, gjort samarbeidsavtaler med nabokommunene, har bra med utstyr, personellet er spent og fokusert. Vi er derfor godt forberedt på å takle de situasjoner som vil komme i Flakstad.» legger Kroken til.

Kontaktperson:

Ordfører Trond Kroken, mobil 900 34 203