"Planen over alle planer" - Kommuneplanens samfunnsdel er vedtatt av kommunestyre 11. Juni 2019