Denne uken har Flakstad kommune 3 koronapositive. Disse er isolert etter gjeldende regler og har få nærkontakter.

Vi ser at symptomene er milde først, så økende. Vi ber om at man har lav terskel for testing ved symptomer! Slapphet, vondt i muskler og ledd samt sår hals er fremtredende. Feberen kommer 1-2 dager ut i forløpet.

Flakstad kommune har også påvist omicron varianten.

Regjeringen innfører med virkning fra i dag endringer i smittevernregler. Her finner du en oversikt;

https://www.regjeringen.no/.../regjeringen.../id2895460/ 

I løpet av siste uken har Flakstad kommune fått 3 positive koronatester. 1 har bostedsadresse i kommunen, men oppholder seg ikke her. De andre tilfellene har få nærkontakter og er satt i isolasjon jamfør retningslinjene.

Personer som bor/oppholder seg i Flakstad kommune og som tester positivt på en selvtest må registrere svaret hos oss. Dere kan ringe 94164991. Telefonen er operativ daglig mellom klokken 08.00 og 23.00, også i helgene!

Det er veldig viktig at positive testsvar registreres i vårt system. Dette for at vi skal ha en mulighet til å ha oversikt over koronasituasjonen i kommunen. Både hvem som har testet positivt og hvem som sitter i eller skal i karantene.

Med vennlig hilsen

Koronateamet

Vi har en smittesituasjon i landet som er litt annerledes enn den var i inngangen til julehelgen i fjor. Vi har delta og omikron variantene som smitter fortere blant mennesker. Derfor er det nå restriksjoner som vi ber dere følge. Vis forsiktighet og ta kontakt ved symptomer.

De nasjonale reglene kan dere lese mer om her: https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/nasjonale-rad-og-regler/id2890588/

Ved behov for råd ring: 94164991. Telefonen er operativ hele jule – og nyttårshelgen.
Vi ønsker alle en fredelig jul og et godt og forhåpentligvis koronafritt nyttår. 

Selvtester gis ut av legekontoret på Ramberg. I utgangspunktet er det personer med symptomer og nærkontakter som skal få test. Vi ber om at dere ringer 76052250 eller 94164991 hvis dere har symptomer og behøver en test. Vi har rutiner på utlevering.

Fra og med 15.desember gjelder følgende:

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/testing-isolasjon-smittesporing-og-karantene/prioritering-og-bruk-av-selvtester-i-kommunen

Som de fleste har fått med seg, ble det innført nye nasjonale retningslinjer for koronahåndtering fra 7.12.2021 (trår i kraft kl.24).
Vi ber arbeidsgivere sette seg inn i hvilke retningslinjer som gjelder. Ved behov for ytterligere informasjon kan Flakstad kommune kontaktes.

Se: Nye nasjonale smitteverntiltak for å beholde kontrollen - regjeringen.no

Nå er vi begynt å kalle inn innbyggere som er mellom 55 – 64 år uten risiko. Vi har fått større slingringsmonn i forhold til å kalle inn flere fra samme familie. Det betyr at vi nå kaller inn de som bor sammen og har takket ja til vaksine.

Det er veldig viktig at vi får tilbakemelding hvis:

  • Man er i alder over 65 år, takket ja til vaksinen, men ikke blitt innkalt.
  • Man tilhører risikogruppen, har takket ja, men ikke fått tilbud om vaksinen.

Hvis noen ombestemmer seg, uansett alder og risiko – gi beskjed til oss så får du vaksinen!

Flere har sikkert fått med seg at Janssen vaksinen nå er tilgjengelig for de som ønsker. Denne må bestilles fra vaksinelageret i Oslo. Den krever også mye ressurser i forhold til utredninger for hver enkelt person som ønsker den. Vi behøver våre ressurser på den vaksineringen som nå foregår med Pfizer comirnaty og på testing i forhold til korona. Vi går en sommer i møte med stor tilstrømming av turister og behøver kapasitet i forhold til dette.

På Flakstad legekontor har vi besluttet å IKKE tilby denne vaksinen!

Med vennlig hilsen

Gunn Nygård

Vaksinekoordinator

Press conferences, news and press releases, and information from the Government in several languages:

Read more 

Norwegian health authorities also have prepared information in a number of languages: Read more