Personvernombud - Flakstad kommune

Viktig melding

Det er redusert kapasitet på legekontoret i uke 40.

Telefontid kun mellom kl 13.00 og 14.30.

Tlf øyeblikkelig hjelp er som før – 113


 

Personvernombud

Flakstad kommune har personvernombud.
Et personvernombud er en ressursperson som styrker virksomhetens kunnskap og kompetanse om personvern. Personvernombudsordningen er obligatorisk for kommunen.
Personvernombudet har som oppgave å få virksomheten til å ivareta personvernet på en god og sikker måte, både for ansatte og innbyggere.

Personvernombud

Hvis du har spørsmål om kommunens behandling av personopplysninger, kan personvernombudet kontaktes på:

Kjell Odin Johnsen

Tlf: 952 16 433

Mail: personvernombudet@sikri.no