Personvernombud - Flakstad kommune

Viktig melding

Personvernombud

Flakstad kommune har personvernombud.
Et personvernombud er en ressursperson som styrker virksomhetens kunnskap og kompetanse om personvern. Personvernombudsordningen er obligatorisk for kommunen.
Personvernombudet har som oppgave å få virksomheten til å ivareta personvernet på en god og sikker måte, både for ansatte og innbyggere.

Personvernombud

Hvis du har spørsmål om kommunens behandling av personopplysninger, kan personvernombudet kontaktes på:

Kjell Odin Johnsen

Tlf: 952 16 433

Mail: personvernombudet@sikri.no