Miljødirektoratet har innvilget søknad fra Flakstad kommune om et hovedprosjekt for klimasatsing og dokumentasjon av energibruk og klimautslipp fra kystfiskebåter og landanlegg. Dette skjer på bakgrunn av et fullført forprosjekt med bred deltakelse fra Sintef, SALT, Bellona og LofotenMat samt fiskerinæringen og elektrobransjen lokalt og sentralt. I hovedprosjektet skal det bl.a. settes måleutstyr om bord i 4 fiskefartøy og 2 fiskemottak i Flakstad for å se faktiske data på energibruk og utslipp gjennom en tidsperiode. Et av målene er å dokumentere hva slags klimaspor kystfanget fisk faktisk har, sett i forhold til havfiske og oppdrettsfisk. Dette vil imøtekomme krav fra markedet og kan styrke konkurranseevnen for kystfiske som næring.

 

Fredag 24.november 2017 inviterte Flakstads kommune i samarbeid med Bellona, elektrobransjen og fiskarlagene til fagseminar med tittel: Klimavennlig kystfiske og elektriske fiskebåter - mindre utslipp og bedre drift.  Dette var det første i sitt slag her i landet, og det var meget god deltakelse fra statssekretæren i Fiskeri- og kystdepartementet, to stortingspolitikere, bransjeorganisasjoner, fiskeribedrifter, fiskere og andre interesserte. Mange faglig interessante innlegg og god debatt gav et godt utbytte av seminaret. 

Lofoten og Vesterålen jordskifterett har 20-22. juni hatt 3 dager med rettsmøte og befaring på Napp for å finne ut av grenser og bruksrett til ca 45 eiendommer rundt havna. Flakstad kommune har utarbeidet reguleringsplaner gjennom prosjektet Fremtidens fiskevær, og dette har gjort at prosessen er blitt prioritert og fremskyndet ift vanlig saksbehandlingstid for Jordskifteretten.

I statsbudsjettet som ble fremlagt i dag 11. oktober er det satt av 3,275 mill kr til kai og utdyping i Fredvang havn. Dette er et viktig prosjekt som vil åpne for videre næringsutvikling på Fredvang og i hele kommunen. Bevilgningen forutsetter at kommunen går inn med fullfinansiering opp til totalkostnadene på 7,2 mill for den planlagte utbyggingen. Tilskuddet fra staten utgjør 40 % av totalkostnadene.