Kommunestyret - Flakstad kommune

Viktig melding

Kommunestyret

Kommunestyret i Flakstad kommune.

Oversikt over møter 2024

Kommunestyret for inneværende periode teller 11 medlemmer:   

Kommunestyret og formannskapet 2023 -2027
Navn E-post Telefon
* Ordfører Einar Benjaminsen (FDL) einar.b.benjaminsen@flakstad.kommune.no 95742727
* Varaordfører Julie H Larsen (AP) julie.larsen@flakstad.kommune.no 95740849
* Kristine Friis (FDL) kristine.friis@flakstad.kommune.no 41474700
* Trond Kroken (SP) trond.kroken@flakstad.kommune.no 90034203
* Turid Aksberg (SP) turid.aksberg@flakstad.kommune.no 95745751
Randi Gregersen (AP) randi.elisabeth.gregersen@flakstad.kommune.no 91163279
Stein Iversen (FDL) stein.iversen@flakstad.kommune.no 90846663
Raymond Abelsen (FDL) raymond.abelsen@flakstad.kommune.no 41044470
Marte D Eriksen (SP) marte.dreyer.eriksen@flakstad.kommune.no 95803205
Anne-Lise Johansen (SP) anne.lise.johansen@flakstad.kommune.no 94856403
Niilo Nissinen (SV) niilo.nissinen@flakstad.kommune.no 90989171
Oversikt over faste medlemmer til kommunestyre og formannskap. De med en stjerne foran navnet sitter også i formannskapet.

Formannskapet for inneværende periode teller fem medlemmer

Artikkelliste