Kommunestyret - Flakstad kommune

Viktig melding

Kommunestyret

Kommunestyret i Flakstad kommune - Artikkelen er under oppdatering 

Kommunestyret for inneværende periode teller 11 medlemmer:   

Oversikt over faste medlemmer til kommunestyre og formannskap. De med en stjerne foran navnet sitter også i formannskapet.
Kommunestyret og formannskapet 2019 - 2023
Navn E-post Telefon
*Ordfører Trond Kroken (SP) trond.kroken@flakstad.kommune.no 90034203
*Varaordfører Niilo Nissinen (SV) niilo.nissinen@flakstad.kommune.no 90989171
*Marit S. Johansen (SP) marit@hjramberg.no
Jim Olaisen (SP) jim.olaisen@flakstad.kommune.no 93028997
Cecilie Johnsen (SP) cecilie.johnsen@flakstad.kommune.no 41439766
Turid Aksberg (SP) turid.aksberg@flakstad.kommune.no 95745751
Wenche Arntsen (AP) 90166034
*Bernt Windstad (AP)
Nina Seljeseth (AP) nina.seljeseth@flakstad.kommune.no
*Steinar Friis (FDL) steinar.friis@flakstad.kommune.no
Einar Benjaminsen einar.b.benjaminsen@flakstad.kommune.no 95742727

Formannskapet for inneværende periode teller fem medlemmer: