Videreføring av tiltak for å begrense Corona smitte

Kommunestyrets vedtak i sak 49/20

Kommunestyret har fattet vedtak med videreføring av tiltak for å begrense Corona smitte, gjeldende til og med 8.April 2020. Kommunestyret planlegger nytt møte 8.April der ytterligere videreføring vurderes.