Nytt fra NAV i forbindelse med koronapandemien:

På grunn av stor pågang på dagpengesøknader er det opprettet mulighet for brukere til å søke om forskudd på dagpenger.

I tillegg vil det bli åpnet for at brukere innen sosial kan sende melding til saksbehandler via NAV.no

«Skriv til oss» for sosiale tjenester, den tjenesten åpner mest sannsynlig 010420.

  1. DU kan nå søke om forskudd på dagpenger med utbetaling før påske – og for å få forskudd må du :        
    -har søkt om dagpenger
    - innfri grunnleggende krav for rett til dagpenger

    Dette kan du gjøre du på nav.no med bruk av bankid

Søknader mottatt innen fredag 030420 – vil få sin utbetaling innen onsdag 080420 (før skjærtorsdag)

  1. Det er nå åpnet for at brukere kan sende melding til NAV på sosiale saker via Ditt nav på nav.no  Så vil saksbehandler ta kontakt, enten digitalt eller pr telefon.  Dette gjelder inntil videre i 3 mnd.

 

  1. Har du behov for kontakt med saksbehandler sosiale saker – kan du ringe direkte til 941 63676 (utenom kundesenteret)

    Har du behov for hjelp før påske, bør du ta kontakt snarest pr telefon.