Videreføring av tiltak for å begrense Coronasmitte

Tilpasset regjeringens vedtatte veileder