Folkehelseprofil 2017 for Flakstad

Folkehelseprofilen er et bidrag til kommunens arbeid med å skaffe seg oversikt over helsetilstanden i befolkningen og faktorer som påvirker denne, jamfør lov om folkehelsearbeid. 

Statistikken er fra siste tilgjengelige periode pr oktober 2016 og er basert på kommunegrenser per 1.1.2017

Nå er vi begynt å kalle inn innbyggere som er mellom 55 – 64 år uten risiko. Vi har fått større slingringsmonn i forhold til å kalle inn flere fra samme familie. Det betyr at vi nå kaller inn de som bor sammen og har takket ja til vaksine.

Det er veldig viktig at vi får tilbakemelding hvis:

  • Man er i alder over 65 år, takket ja til vaksinen, men ikke blitt innkalt.
  • Man tilhører risikogruppen, har takket ja, men ikke fått tilbud om vaksinen.

Hvis noen ombestemmer seg, uansett alder og risiko – gi beskjed til oss så får du vaksinen!

Flere har sikkert fått med seg at Janssen vaksinen nå er tilgjengelig for de som ønsker. Denne må bestilles fra vaksinelageret i Oslo. Den krever også mye ressurser i forhold til utredninger for hver enkelt person som ønsker den. Vi behøver våre ressurser på den vaksineringen som nå foregår med Pfizer comirnaty og på testing i forhold til korona. Vi går en sommer i møte med stor tilstrømming av turister og behøver kapasitet i forhold til dette.

På Flakstad legekontor har vi besluttet å IKKE tilby denne vaksinen!

Med vennlig hilsen

Gunn Nygård

Vaksinekoordinator

Fine fjellturer som anbefales.

Vi ønsker å gjøre en endring i helsetjenestetilbudet i Flakstad Kommune.

Målet er å få på plass en møteplass som tilbyr sosialt fellesskap og aktiviteter i kommunen.

Miljødirektoratet har innvilget søknad fra Flakstad kommune om et hovedprosjekt for klimasatsing og dokumentasjon av energibruk og klimautslipp fra kystfiskebåter og landanlegg. Dette skjer på bakgrunn av et fullført forprosjekt med bred deltakelse fra Sintef, SALT, Bellona og LofotenMat samt fiskerinæringen og elektrobransjen lokalt og sentralt. I hovedprosjektet skal det bl.a. settes måleutstyr om bord i 4 fiskefartøy og 2 fiskemottak i Flakstad for å se faktiske data på energibruk og utslipp gjennom en tidsperiode. Et av målene er å dokumentere hva slags klimaspor kystfanget fisk faktisk har, sett i forhold til havfiske og oppdrettsfisk. Dette vil imøtekomme krav fra markedet og kan styrke konkurranseevnen for kystfiske som næring.

 

Nytt krav om politiattest i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.