Ønsker du tjenester fra Flakstad kommune innen helse og omsorg? Dette må du vite - Flakstad kommune

Viktig melding

Det er redusert kapasitet på legekontoret i uke 40.

Telefontid kun mellom kl 13.00 og 14.30.

Tlf øyeblikkelig hjelp er som før – 113


 

Ønsker du tjenester fra Flakstad kommune innen helse og omsorg? Dette må du vite

Flakstad kommune vedtok i april 2020 tildelingskriterier for helse og omsorgstjenester. Dette er retningslinjer som ligger til grunn for tildeling av tjenester innen helse og omsorg, og som forplikter både kommunen, tjenestemottakere og pårørende.

Tildelingskriterier helse og omsorgstjenester Flakstad kommune  (PDF, 2 MB)

Artikkelliste