Folkehelseprofil 2017 for Flakstad

Folkehelseprofilen er et bidrag til kommunens arbeid med å skaffe seg oversikt over helsetilstanden i befolkningen og faktorer som påvirker denne, jamfør lov om folkehelsearbeid. 

Statistikken er fra siste tilgjengelige periode pr oktober 2016 og er basert på kommunegrenser per 1.1.2017

Nytt krav om politiattest i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.