Tilgjengelighetserklæring Flakstad kommune - Flakstad kommune

Viktig melding

Det er redusert kapasitet på legekontoret i uke 40.

Telefontid kun mellom kl 13.00 og 14.30.

Tlf øyeblikkelig hjelp er som før – 113


 

Tilgjengelighetserklæring Flakstad kommune

Denne erklæringen er en selvdeklarasjon som forteller i hvilken grad nettstedet flakstad.kommune.no etterlever kravene om universell utforming av et offentlig nettsted og hvilke planer Flakstad kommune har for å innfri kravene som vi ikke oppfyller.

Hva gjelder denne erklæring for?

Erklæringen gjelder for hovednettstedet flakstad.kommune.no

Målsetting

Vår målsetting er å gi alle like muligheter til å bruke nettstedet flakstad.kommune.no. Vi jobber kontinuerlig med å forbedre nettsidene. Vi er ikke i mål, men jobber for at disse skal følge Retningslinjer for universell utforming av nettinnhold (WCAG 2.1).

Hvem er ansvarlige for nettstedet?

  • Lofoten IKT har systemansvaret for flakstad.kommune.no
  • De ulike enhetslederne i kommunen er ansvarlig for eget innhold

Rammeverket for nettstedet er levert av ACOS AS.

Historikk for nettstedet

Dagens nettsider ble etablert i 2016.

Pågående arbeid

  • Rette opp WCAG-feil via rapporter i egnet kvalitetsverktøy
  • Innholdet skal kunne leses ved hjelp av skjermleser
  • Det skal være enkelt å finne frem til informasjon
  • Vi etterstreber å ha et klart og tydelig språk
  • Informasjon skal være oversiktlig og ha en god struktur
  • Når vi bruker bilder og grafikk skal vi se til at informasjonen også blir forklart for synshemmede ved hjelp av opplesbare bildetekster
  • Når vi bruker video eller lydopptak skal innholdet også bli tekstet
  • Tekst skal kunne forstørres i nettleseren iht krav i WCAG 2.1

I tillegg til de nevnte punktene over, bruker vi tilbakemeldingsfunksjonen "Fant du det du lette etter?" aktivt til feilretting og forbedring av nettinnholdet.

Dette prioriterer vi det kommende året (2023)

Status for samsvar med kravene

Flakstad.kommune.no er delvis i samsvar med kravene i WCAG 2.1. Dette betyr at enkelte nettsider ikke helt samsvarer med kravene.
Link til tilgjengelighetserklæringen på uustatus

Gi oss en tilbakemelding

Er det noe som ikke fungerer som det skal, eller går du glipp av innhold på grunn av at nettsidene ikke er universelt utformet? Gi oss da en tilbakemelding i skjemaet under!