Vedtak om videreføring av smittebegrensing vedrørende koronautbruddet

Kommunestyret har i dag vedtatt videreføring av forskrift om smittebegrensing i forbindelse med koronautbruddet i Norge.