Viktig melding

Fra uke 44 og noen uker frem i tid vil det være nedsatt kapasitet på legekontorets telefon. Telefontid blir derfor redusert, og vil være fra 9:00 til 11:30 og fra 13:00 til 14:30.

Det vil nok i samme periode være lenger ventetid på telefon. Takk for deres forståelse for dette. Ved behov for akutt legehjelp ring 113.

Barnehage