Politiattest - Flakstad kommune

Viktig melding

Politiattest

Nytt krav om politiattest i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Informasjon om ikrafttredelse av nytt krav om politiattest i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Helse- og omsorgsdepartementet informerer om at det nye kravet om politiattest i den kommunale helse- og omsorgstjenesten trer i kraft fra 1. januar 2017.

De nye reglene om politiattest er tatt inn i helse- og omsorgstjenesteloven 5-4 (krav om politiattest).  I første ledd står det at kommunen eller annen arbeidsgiver som yter tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven ved tilbud om stilling eller oppdrag skal kreve framlagt politiattest fra personer som skal yte slike tjenester.  Kravet gjelder uavhengig av hvilke pasient- eller brukergrupper personellet skal yte tjenester til.  Alt personell som yter kommunale helse- og omsorgstjenester skal legge fram samme type attest.  Politiattesten skal ikke være eldre enn tre måneder. Krav om politiattest omfatter ikke personer som bare sporadisk yter tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven og som vanligvis ikke vil være alene med pasienten eller brukeren.  I slike tilfeller kan ikke kommunen eller annen arbeidsgiver kreve politiattest.

Konklusjon: Dette betyr at Flakstad kommune vil kreve politiattest ved nye tilsettinger eller ved tildeling av nye oppdrag for tilsatte i pleie- og omsorgstjenesten og avdelingen for funksjonshemmede og andre som yter tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven.  Dette gjelder altså ved tilbud om stilling og ikke alle de som er tilsatt før 01.01.2017.