Helsestasjon - Flakstad kommune

Viktig melding

Helsestasjon

Helsestasjonen og legekontoret er samlokalisert på Rådhuset.

Adresse: Flakstadveien 371, 8380 Ramberg

Telefon: 95787318

Ansatt:

Helsesøster: Gunn J Nygård

Helsesøsters oppgaver er å ivareta spedbarns –og småbarnskontroller, tilby vaksiner etter vaksinasjonsprogrammet, samt veilede, undersøke, undervise og følge opp skoleungdom. I tillegg er helsesøster del av kommunens tilsynsmyndighet i samarbeid med kommuneoverlegen.

Lege og fysioterapeut er en del av helsestasjonen/skolehelsetjenesten. Vi har samarbeid med samtlige instanser som jobber med barn og unge. Ved behov kan vi henvise barn til videre utredning og behandling.

Helsestasjonen er forpliktet til å tilby tjenester etter gjeldende lover og forskrifter, og ha rutiner som sikrer høy faglig standard.