TT-kort (tilrettelagt transport) - Flakstad kommune

Viktig melding

TT-kort (tilrettelagt transport)

TT-ordningen er et tilbud om fritidsreiser for funksjonshemmede som ikke kan bruke vanlige kollektive transportmidler. Les også om utvidet ordning for rullestolbrukere og blinde/svaksynte.

Du kan bruke TT-kortet til fritidsreiser med drosje. Det gjelder ikke for reiser som er dekket av NAV, som for eksempel behandling hos lege og på sykehus. Det gjelder heller ikke for skole- eller arbeidsreiser.

  

Klikk på linken her for å lese mer om reglene rundt TT-kort

Artikkelliste