Åpning av sykehjemmet

Til alle pårørende

Endelig er den dagen kommet da vi kan åpne sykehjemmet nesten som før. Fra og med 15.02.2021. Da har alle beboere hos oss som skal ha vaksinen fått dose 2, så dermed må alle besøk være på beboerrom som nå frem til 15.02.

Vi minner om at ikke alle brukerne er vaksinert og vi får hele tiden inn nye brukere (korttid og langtidspasienter) som ikke er vaksinert, det er meget viktig at de ikke blir smittet. De ansatte er heller ikke vaksinert, så det er meget viktig i denne tiden at man ikke får smitte inn slik at ansatte havner i karantene. Så man må fortsatt holde avstand, minimum 1 meter.

Du må benytte hovedinngang, i gangen der finner du en bok du må skrive deg inn i. Det er viktig for eventuelle smittesporinger at man fortsatt har oversikt over hvem som kommer på besøk.

Vi gir siste dose nr 2 til våre brukere som skal ha dosen onsdag 10.02. Det tar 1-2 uker før man regner at de har full virkning av den.

Ved besøk:

 • Benytt hovedinngang
 • Sprit hendene i gangen
 • Skriv deg inn, dato og kl slett (pga smittesporing)
 • Hold minimum en meters avstand til alle
 • Om du og din pårørende velger å sitte på stuen, sitt i en sittegruppe, ikke gå omkring
 • Om det er mange besøkende og beboere på stuen og du ikke kan holde avstand, ta med din pårørende til rommet. 

Fra regjeringen: 

De aller fleste av landets sykehjemsbeboere har nå fått vaksinedose to. Det betyr at de om kort tid er beskyttet mot alvorlig sykdom hvis de skulle bli smittet av coronaviruset. Regjeringen endrer derfor flere av rådene, slik at det blir lettere å besøke eldre på sykehjem. Rådene er basert på anbefalinger fra FHI og Helsedirektoratet, og gjelder fra mandag 08.02.

Viktige endringer:

 • Ansatte bør informere beboere og pårørende om at det er betydelig mindre risiko for symptomatisk covid-19 etter vaksinasjon, men at covid-19 ikke kan utelukkes helt.
 • Besøk trenger ikke lenger å avklares med sykehjemmet i forkant. Det bør vurderes å avklare besøk i forkant hvis det er fare for at mange kommer samtidig, slik at det blir vanskelig å overholde råd om avstand.
 • Rådet om at besøkende skal holde minst 1 meters avstand til den de besøker, ansatte og andre beboere opprettholdes. Det gjøres unntak hvis både den besøkende og beboeren er vaksinert – da kan de ha fysisk kontakt. Vaksinerte beboere kan også ha nær kontakt med et begrenset antall uvaksinerte besøkende, og de samme over tid.
 • Besøk på sykehjem kan foregå i fellesarealer. Hvis det blir vanskelig å overholde anbefalinger om avstand, bør besøk finne sted på beboerens rom.
 • En del av tiltakene som i dag anbefales ved høye smitterisikonivå (tiltaksnivå 3-5 i regjeringens beredskapsplan) anses ikke lenger som nødvendige. Dette gjelder blant annet råd om å begrense antall besøkende til færrest mulig, at besøk utenfor sykehjemmet begrenses og at ansatte uten symptomer skal teste seg én gang i uken.
 • https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/apner-for-mer-besok-pa-sykehjem/id2831315/