Krisesenteret Vesterålen - Flakstad kommune

Viktig melding

Krisesenteret Vesterålen

Flakstad kommune er en av ti kommuner som har signert samarbeidsavtale om et felles krisesentertilbud levert av Krisesenteret Vesterålen. Sortland er vertskommune.

Er du utsatt for vold, eller bekymret for noen i din nærhet/nettverk som du mistenker utsettes for vold, og trenger noen å prate med - ta kontakt!

Krisesenteret Vesterålen er et lavterskeltilbud for kvinner, menn og deres barn som er utsatt for vold i nære relasjoner. Du trenger ikke henvisning fra noen andre tjenester for å ta kontakt med oss. Alle våre tjenester er gratis og du kan ta kontakt med oss for å snakke om din situasjon når det måtte passe for deg.

Vi har beredskap på telefon hele døgnet året i gjennom, der du kan få snakke med en av våre medarbeidere og eventuelt avtale videre kontakt med krisesenteret. Vi er behjelpelig med et midlertidig botilbud om det skulle være behov for det. Botilbudet for kvinner og menn er adskilt, og tilrettelagt for funksjonshemmede.

 

Fra og med 20. juli 2023 er det tilsatt en 50%  dagstilling på Lofotsiden som kan kontaktes ved behov for dagsamtaler og kartlegging av  livssituasjon.

Email: post.lofoten.krisesenter@gmail.com

Telefonnr: 76122330
Mobil : 48996276

Vesterålen krisesenter - nettside

Artikkelliste