Fysioterapitilbud

Fysioterapitjenesten i Flakstad kommune

Kontakt:   Telefon Fysioterapeut Guri Skoglund Windstad:  951 12 610

Flakstad kommune har en kommunalt ansatt fysioterapeut og en privatpraktiserende fysioterapistilling, fordelt på to fysioterapeuter. Alle har arbeidssted på Pedal, hvor også Stamina treningssenter har sitt treningslokale. Kommunefysioterapeuten jobber kurativt og forebyggende, bla. i skolene, med hjelpemiddelformidling i hjemmene og med forebyggende tiltak i kommunen generelt. Folkehelsekoordinering ligger også innunder fysioterapeutens arbeidsområde.

Frisklivssentral er et forebyggende tilbud, rettet mot de i befolkningen som kan trenge motivasjon og hjelp til endring av livsstil. Rekvisisjon kan fås hos lege eller annet helsepersonell.

FYSAK i Flakstad tar sikte på å tilrettelegge for aktivitet for befolkningen, med tilbud som ti på topp, jenteløp, skicup for unger, «kveldsmat» for ungdommer, frisklivstrening mm.  Se anbefalte fjellturer under fanen Fysak.