Fysioterapitilbud - Flakstad kommune

Viktig melding

Fysioterapitilbud

Fysioterapitjenesten i Flakstad kommune

Kontakt:   Telefon Fysioterapeut Guri Skoglund Windstad:  951 12 610

Flakstad kommune har en kommunalt ansatt fysioterapeut og en privatpraktiserende fysioterapistilling, fordelt på to fysioterapeuter. Alle har arbeidssted på Pedal treningssenter. Kommunefysioterapeuten jobber kurativt og forebyggende, bla. i skolene, med hjelpemiddelformidling i hjemmene og med forebyggende tiltak i kommunen generelt. Folkehelsekoordinering ligger også innunder fysioterapeutens arbeidsområde.

Frisklivssentral er et forebyggende tilbud, rettet mot de i befolkningen som kan trenge motivasjon og hjelp til endring av livsstil. Frisklivsresept kan fås hos lege eller annet helsepersonell.

FYSAK i Flakstad tar sikte på å tilrettelegge for aktivitet for befolkningen, med tilbud som ti på topp, jenteløp, skicup for unger, «kveldsmat» for ungdommer, frisklivstrening mm.  Se anbefalte fjellturer under fanen Fysak.

Artikkelliste