STATUS VAKSINERING FLAKSTAD KOMMUNE:

I neste uke, uke 17 er vi nesten i mål med aldersgruppen 65 – 74 år. Det vil si at vi i uke 18 begynner med gruppe 1 under. Det er som tabellen viser de som er mellom 55 – 64 år med underliggende sykdommer jamfør listen under.

 1. Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander (se listen over risikogrupper under)  
 2. Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander 
 3. Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander 
 4. Alder 55-64 år 
 5. Alder 45-54 år 
 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon  
 • Immundempende behandling som ved autoimmune sykdommer  
 • Diabetes  
 • Kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året  
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere 
 • Demens  
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)  
 • Hjerneslag  

Når det gjelder risiko fedme er det de som har en BMI over 35 som skal prioriteres i forhold til vaksine. Det er vanskelig for oss i vaksineteamet å vite hvem som tilhører denne gruppen. Dere kan selv regne ut BMI ved å bruke BMI kalkulator,

BMI-kalkulator (KMI) - NHI.no                

Trykk på linken for å komme til BMI kalkulator. Ta kontakt med oss om dere ønsker vaksine.

Hvis det er noen som tilhører risikogruppene som nevnt ovenfor og ikke hører noe fra oss på legekontoret, ta kontakt. Dere kan ringe legekontoret på telefon 76052250 eller koronatelefonen 94164991.

Når det gjelder de forskjellige aldersgruppene har legekontoret oversikt over de som har fastlege her, men det er også en del vi ikke har oversikt over som har fastlege andre steder. Kontakt oss på telefon hvis dere ønsker vaksine. Bruk de samme numrene som ovenfor.

Med vennlig hilsen

Gunn Nygård Vaksinasjonskoordinator