FYSAK - Flakstad kommune

Viktig melding

FYSAK

Fine fjellturer som anbefales.

 

HESTRÆVA - 485 m.o.h.
Start ved parkeringsplassen i Kilan. Følg stien opp til Strømøyvannet, ta til venstre opp på høyden og følg stien langs kammen mot Hestræva. Ta til høyre mot Ørnheia og så mot vest opp til Hestræva.

RYTEN - 543 m.o.h.
Start fra parkeringsplassen på Bergland. Følg stien opp mot nord til Einangsvannet, fortsett langs med vannet til Innersand blir synlig. Følg stien til venstre opp mot hytta, derfra ses Ryten godt og det er bare å følge stien med god utsikt til Kvalvika.  Fortsett så mot nord den siste biten opp til Ryten. 

TEKOPPSTETTEN - 365 m.o.h.
Start fra grendehuset på Mølnarodden og følg stien opp berget til venstre.  Fortsett på stien opp til lia mot Solbjørnvannet og Hellan. Ta til høyre på Hellan og gå mot nordøst til du kommer under berget, fortsett opp på vestsiden av høydedraget og følg stien til Tekoppstetten. Tekoppen er den bakerste toppen med varde på.

YTTERSANDHEIA - 281 m.o.h.
Start fra parkeringsplassen på Yttersand. Følg merket sti til venstre på skrå opp lia mot vannet, så til høyre opp på heia. Fortsett langs kammen mot nord til Mulstøtinden, ta så til venstre mot vest og utover til Lilleberget. Tydelig sti hele veien. 

VOLANDSTIND - 457 m.o.h.
Start ved gamle E10 ved Finnbyen, (gamle fergeleie). Følg stien langs elva opp til Geitøydalen og til høyre for vannet. Fortsett opp til kammen til Skjelfjord blir synlig. Gå til høyre opp kammen og følg stien opp til Volandstinden.

Alternativ rute:
Start ved ungdomshuset i Skjelfjord og følg stien opp til gapahuken, fortsett så videre på stien opp på fjellet.  Følg stien videre og kryss elva, gå mot nord til stien opp kammen og videre utover til Volandstinden. Tydelig sti stort sett hele veien.

STORNAPPSTIND - 740 m.o.h.
Start ved parkeringsplass på Nappskaret. Gå opp til høyre og gjennom porten langs strømgjerdet.

Følg stien rett opp mot foten av lille Nappstind, videre rundt denne og til høyre opp gjennom dalen. Ta til venstre og kryss elva øverst. Følg så stien videre bratt opp lia til høyre mot ryggen, så flater det ut mot toppen. 

HUSTIND - 691 m.o.h.
Parker på vestsiden av Nappskaret.. Herfra følges en grusvei gjennom porten og til venstre over myrlendt område mot Mørkedalsvannet. Gå ca 100 m forbi et lite rødt hus. Ta så til venstre opp mot ryggen, videre følges en sau sti opp mot toppen. Varden finnes til høyre på toppen.

MOLTIND - 696 m.o.h.
Start oppe ved U.L. Lysbøen sine lokaler og følg stien opp til vanntårnet, fortsett så opp nubblia på godt synlig sti opp til Nubben. Ta så til venstre og følg stien mot nord til kanten av fjellsiden. Følg kanten oppover mot toppen. Før toppen må nåes en steinur med forholdsvis små stein passeres.

MOSESTIND/TØNSÅSHEIA - 769 m.o.h.
Turen starter fra Vika i Nusfjord på stien som er merket Nesland. Følg stien til Tennholmvika, herfra krysses elva før oppstigningen begynner. Gå på sørsiden av bekkefaret, greit å gå men ingen synlig sti. Oppe i Mosesdalen går du mot vest samtidig som det er stigning hele tiden til du nesten er oppe på kanten av den langstrakte og vakre Vedvikdalen. Følg heia nordover langs kanten av skjådalen mot øst.  Det er en merkestang på toppen av Tønsåsheia.

OKSTIND - 260 m.o.h.
Starter fra Fjøsdalen. Stien går til høyre langs gjerdet til søppelfyllingen, følg denne opp mot Solbjørnvannet. Når du er kommet på skaret og kan se Solbjørnvannet tar du til høyre, videre herfra går en sti opp til Okstind.

TVERRFJELLET - 490 m.o.h.
Starter fra snuplass i Selfjord, ser da tverrfjellet mot sørvest. Følger stien som går til Kirkefjord helt opp til Fageråvannet. Tar da til venstre , mot øst opp til toppen.  Herfra er det ikke synlig sti opp mot toppen.

MÅLTIND - 651 m.o.h.
Parker  innerst i torsfjorden.  Stien går opp fra Hella, gammel  boplass , følg denne mot sørvest til kammen,  ta til høyre og følg stien opp til toppen. Varden er på nordsiden av steinur merket med pinne.