Krav om negativ test ved innreise til Sverige

Den svenske regjeringen besluttet 3. februar innreiseforbud for utenlandske statsborgere som ikke kan dokumentere negativ covid-19-test for pågående infeksjon ved innreise til Sverige, uansett hvilket land man reiser fra. Det fins enkelte unntak fra testkravet som skal gjelde fra og med 6. februar til og med 31. mars. Les mer her  

Som hovedregel må testen ikke være mer enn 48 timer gammel. 

De som er unntatt det midlertidige innreiseforbudet fra Norge til Sverige kan nå bare reise inn til Sverige via utvalgte grenseoverganger, les mer på svensk politis nettsider: Inresa till Sverige från Danmark, Norge och Storbritannien | Polismyndigheten (polisen.se)

Noen eksempler på unntak nedenfor:

  • personell som transporterer gods eller annet personell innen transportsektoren,
  • personer som kan dokumentere at de bor eller arbeider, eller skal bo eller arbeide, i Sverige,
  • personer med tungtveiende familiehensyn.
  • Foreldre som skal gjennomføre samvær med barn*
  • Barn (med ledsager) som skal gjennomføre samvær med forelder i Sverige
  • Personer som i Sverige skal gjennomgå operasjon eller annen medisinsk behandling som inte kan vente*

*Merk at noen unntak gjelder fra 1. februar. 

Se fullstendig informasjon på politiets nettsider her 

Det er den enkeltes ansvar å sette seg inn i hvilke regler som gjelder, herunder råd om testing og karantene ved innreise til Sverige for personer som omfattes av unntakene.

Du finner utførlig og oppdatert informasjon på svensk politis nettsider 

Den svenske regjeringens pressemelding: Tillfälligt inreseförbud från Norge - Regeringen.se