POSOM-gruppe - Flakstad kommune

Viktig melding

Det er redusert kapasitet på legekontoret i uke 40.

Telefontid kun mellom kl 13.00 og 14.30.

Tlf øyeblikkelig hjelp er som før – 113


 

POSOM-gruppe

POSOM er en forkortelse for Psykisk Og Sosial OMsorg. POSOM-gruppa skal hurtig gi psykososial omsorg og støtte ved alvorlige ulykker, kriser og katastrofer. 

Oppdatert posomplan 210514-2 (DOC, 150 kB)