Helse- og omsorgsplan 2013 -2023

Flakstad kommune har vedtatt en helse- og omsorgsplan for perioden 2013-2023. Denne omhandler status innen helse- og omsorgssektoren i kommunen, interkommunalt samarbeid, boligsosialt arbeid, utfordringer og anbefalinger for planperioden i prioritert rekkefølge.

Planen finner du her (PDF, 496 kB).

Etter alkoholloven § 1-7d har kommunen plikt til å utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan. Helsedirektoratet anbefaler at kommunen utarbeider en helhetlig rusmiddelpolitisk handlingsplan hvor den alkoholpolitiske planen inngår. Flakstad kommunestyre vedtak i kommunestyremøte 15.6.2021 en ny helhetlig ruspolitisk plan med alkoholpolitiske retningslinjer gjeldende for perioden 2021-2024. Siste gang denne saken var i administrasjonsutvalget i 2013. Her finner du den oppdaterte planen med nye retningslinjer.