Helse- og omsorgsplan 2013 -2023 - Flakstad kommune

Viktig melding

Helse- og omsorgsplan 2013 -2023

Flakstad kommune har vedtatt en helse- og omsorgsplan for perioden 2013-2023. Denne omhandler status innen helse- og omsorgssektoren i kommunen, interkommunalt samarbeid, boligsosialt arbeid, utfordringer og anbefalinger for planperioden i prioritert rekkefølge.

Planen finner du her (PDF, 496 kB).

Artikkelliste