Kommuneplanens samfunnsdel planprogram - høring frem til 15/8 2018

Formannskapet i Flakstad har i sak 059/18 vedtatt å legge planprogrammet ut på høring frem til 15/8 2018.

Kommuneplanens samfunnsdel (KPS) er overordna plan for Flakstad kommune. Denne skal danne grunnlaget for kommuneplanens arealdel og delplaner som skal lages eller revideres. KPS planlegger i et 12 års perspektiv, og skal egentlig rulleres hvert fjerde år. Arbeidet med KPS planlegges gjennomført i perioden oktober 2018 til april 2019.

Vannet vil bli stengt torsdag 16.11.2017 fra klokken 2100 til fredag 17.11.2017 klokken 0700 grunnet nødvendig vedlikeholdsarbeid.

Framtidens fiskevær er en reguleringsprosess som har gått det siste året, og skal være et verktøy for hvordan framtiden ved de tre fiskeværene Fredvang, Ramberg og Napp skal se ut. Arbeidet har startet som en bestilling fra omstillingsselskapet i Flakstad, Flakstad Utvikling og Flakstad kommunestyre. Fremdriften i prosjektet har vært i henhold til framdriftsplan, med en svært ryddig prosess og hele prosjektet har levert på alle bestillinger som det skulle. 

Frist for å søke om spillemidler for 2018 er satt til 6. november 2017. Trykk her for å lese hele artikkelen.

Flakstad kommune trenger støttekontakter til barn og eldre. 
Ta kontakt med barnevernet ved Sissel Jenssen eller hjemmetjenesten ved Beathe Dømbe hvis du kunne tenke deg å jobbe som støttekontakt i Flakstad.  

For å være støttekontakt gjennom barnevernet må du være over 18 år. 

Kurs for pårørende til personer med demens. 

Året influensavaksine for personer i risikogruppen er nå kommet. Ta kontakt med fastlegekontoret hvis du lurer på om du er i risikogruppen eller ønsker influensavaksinen.  

Planforslag for fiskeværene Ramberg, Napp og Fredvang er lagt ut på høring. Kommunen oppfordrer private, lag og organisasjoner og andre berørte til å sette seg inn i saken og komme med innspill og kommentarer til planforslaget. klikk her for hele saken

Vi henviser til vårt tidligere innlegg "Status Prosjekt VA juni 2016 - 2018" her på siden

Det har vært noen uklarheter vedrørende Ramberg skole ved skolestart. Ansatte ved skolen og ved teknisk enhet har bidratt sterkt til at vi til tross for dette kan drifte så normalt som mulig.

Flakstad kommune søker interessenter til å utvikle Øya - tomta til Napp skole.