Fra 01.01.18 skal Flakstad kommune være en tobakksfri arbeidsplass. Dette ble vedtatt av kommunestyret 27.04.17 sak 20/17

Håndhevelse av reglementet er delegert til den enkelte enhetsleder. Overtredelse av reglementet vil ha lik konsekvens som ellers brudd på kommunens arbeidsreglement. Det vil si i første omgang muntlig advarsel, ved gjentakelse skriftlig advarsel.

Dette til orientering.

Erling Sandnes             Vibeke Holm
Rådmann                      Personalkonsulent 

 

 

 

 

Lørdag 9. desember blir det førjulsstund på folkebiblioteket og julekonsert med Flakstad kulturskole.

Flakstad kommunes brannvesens gamle mannskapsbil selges høystbydende over 5000,-. Budrunde til onsdag 13. desember 2017 klokken 12:00 hvor høyeste pris oppdateres på kommunens hjemmeside minimum 1 gang i døgnet på virkedager (denne annonsen).

 

Bud sendes skriftlig til tom.halland@flakstad.kommune.no

 

 

Det er opprettet en Los funksjon i Flakstad kommune, og Sissel Jenssen er ansatt.

Tiltaket skal bidra til å bedre ungdommens skoletilknytning, trivsel og mestring, og med formål om at ungdommen bedrer sine skoleprestasjoner, og øker sannsynlighet for gjennomføring av videregående opplæring.

Vannet vil bli stengt torsdag 16.11.2017 fra klokken 2100 til fredag 17.11.2017 klokken 0700 grunnet nødvendig vedlikeholdsarbeid.

Framtidens fiskevær er en reguleringsprosess som har gått det siste året, og skal være et verktøy for hvordan framtiden ved de tre fiskeværene Fredvang, Ramberg og Napp skal se ut. Arbeidet har startet som en bestilling fra omstillingsselskapet i Flakstad, Flakstad Utvikling og Flakstad kommunestyre. Fremdriften i prosjektet har vært i henhold til framdriftsplan, med en svært ryddig prosess og hele prosjektet har levert på alle bestillinger som det skulle. 

Frist for å søke om spillemidler for 2018 er satt til 6. november 2017. Trykk her for å lese hele artikkelen.

Flakstad kommune trenger støttekontakter til barn og eldre. 
Ta kontakt med barnevernet ved Sissel Jenssen eller hjemmetjenesten ved Beathe Dømbe hvis du kunne tenke deg å jobbe som støttekontakt i Flakstad.  

For å være støttekontakt gjennom barnevernet må du være over 18 år. 

Kurs for pårørende til personer med demens. 

Året influensavaksine for personer i risikogruppen er nå kommet. Ta kontakt med fastlegekontoret hvis du lurer på om du er i risikogruppen eller ønsker influensavaksinen.