Som et prøveprosjekt for å avlaste turiststrømmen i Fredvang + Kvalvika, har vi nå opprettet en midlertidig parkeringsplass på Fredvang skole. Dette er for dagsturer til lokale severdigheter. Grusplassen er merket opp og det har blitt utplassert infoskilter. Ordningen varer offisielt i tidsrommet 15 juni til 15 august, og er et samarbeid med nyoppussede Ungdomshuset Café. Caféen stiller med informasjon, utsalg av mat og drikke, wc og internett.

Infoskilt Infoskilt02 Parkeringsplass02 Parkeringsplass Infotavle Parkeringsdiagram info01

 

 

Trim som bedrer balanse og styrke, så du kan klare deg bedre hjemme. 

Mulighetsstudien som 70N har utført ligger nå tilgjengelig i sin helhet

Solhøgda er sammen med et sykehjem i Vågan blitt pilotprosjekt for ny pasientjournalmodul.

e-Rom er en pasientjournalmodul som pleierne har med seg i lommen på nettbrett hele dagen og dokumenterer underveis på disse.

I uken etter påske hadde vi en ung arkitektspire på kontoret. Simen Windstad går på Ramberg ungdomsskole og da det var tid for utplassering hadde han lyst å prøve seg som arkitekt.

19. april går startskuddet for Sykle til jobben - konkurransen der alle er stjerner. I år er det 44. gangen deltakerne kjemper i 60 dager om å komme i bedre form. 

Verv kollegaer og vinn flotte premier. Meld deg på allerede i dagen. 

I ferbuar 2017 har vi hatt en brukerundersøkelse ved Solhøgda bo- og behandlingssenter.

Tilbakemeldingene viser tilfredshet med tilbudet vårt. Vi ligger omtrent på landsgjennomsnittet.

Varsel om: 
- oppstart av utarbeidelse av Hovedplan Vann, Vannmiljø og Avløp (VVA) i Flakstad kommune 2018 – 2028 og
- offentlig ettersyn av forslag til planprogram for Hovedplan VVA

 

verdens_vanndag_2017

22. mars markeres Verdens vanndag over hele verden, som en offisiell FN-dag siden 1993. Temaet for Verdens vanndag i 2017 er «avløpsvann».