Etter vurdering tatt fredag 27.01 vurderes skredfaren som fortsatt høy, og veien holdes stengt til ny vurdering kl 14:00 lørdag.

Grunnet værforholdene ble fylkesveien ut til Myrland stengt mellom Storsandnes og Myrland torsdag kveld kl 22:00. Ny vurdering gjøres fredag kl 14:00.

Det er kokevarsel for abonnenter på Krystad vannverk. Kokevarselet gjelder til ny beskjed gis. 

Søknadsfristen er 15. februar klokken 13:00. Perioden det kan søkes om strømstøtte for er oktober, november og desember 2022. Lotteri- og stiftelsestilsynet vil utbetale strømstøtte fortløpende etter de har åpnet for søknader, slik at de som søker tidlig kan få pengene raskest mulig.

Strømstøtteordningen gjelder for organisasjoner i prisområder med en månedlig gjennomsnittspris på over 70 øre per kWt i søknadsperioden. Mottakere får dekket 90 prosent av prisforskjellen mellom 70 øre per kWt og den månedlige gjennomsnittsprisen. I de tidligere søknadsrundene har kompensasjonsgraden vært 80 prosent.

For desember kan også Midt-Norge (NO3) og Nord-Norge (NO4) søke om støtte. Her kan du se oversikt over hvilke områder som er omfattet av ordningen.

Flakstad kommune er bedt om å bosette 20 flyktninger i 2023. I den forbindelse ønsker vi å leie boliger med 2-3 soverom. Anslagsvis vil vi være i behov for ca 10 bo-enheter i løpet av året.

Flyktninger bør bo i områder som gjør at dagliglivets forpliktelser/levering og henting i skole og barnehage blir overkommelig for den enkelte. Vi er derfor i første omgang interessert i boliger i Ramberg og Napp området.

Send mail til postmottak@flakstad.kommune.no hvis du har bolig til leie. 

Det søkes etter motiverte og engasjerte ferievikarer for sommeren 2023, til hjemmetjenesten og institusjonstjenesten. Behovet er størst i perioden: 26.06 - 20.08

Hjemmetjenesten og Institusjonstjenesten består av: - Solhøgda bo- og behandlingssenter - Tjenesten for funksjonshemmede - Hjemmebaserte tjenester

Søkere bes prioritere hvilke områder som søkes.

Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter en søknadsbasert ordning for tilskudd til mangfolds- og inkluderingstiltak i idrett og fysisk aktivitet. Med idrett og fysisk aktivitet menes både organisert idrett og egenorganisert idrett og fysisk aktivitet, herunder friluftsliv. Tiltak som retter seg mot toppidrett faller utenfor ordningens virkeområde.

Formålet med tilskuddsordningen er å skape varig økt deltakelse gjennom tilskudd til mangfolds- og inkluderingstiltak knyttet til idrett og fysisk aktivitet.

Det er nå åpnet for ny søknadsrunde med 100 nye millioner som skal fordeles. Det kan gis tilskudd til prosjekter eller engangsutgifter i 2023 og 2024.

Hvem kan søke?

For å kunne søke må mottaker være

  • registrert i Frivillighetsregisteret, eller
  • kommunal fritidsklubb/ungdomshus

Fristen for å søke på ordningen er 16. februar 2023, klokken 13.00.

Søk om midler her

Skredfarevurdering

Oppdatert fredag kl 12:00: Der det kommer mest nedbør og vind kan skred løsne av seg selv. Skredfaren øker når vinden øker og nedbøren tiltar. Hvilke områder som får mest snø og hvor sterk vinden blir vil variere. Forholdene kan endres i løpet av kort tid. Følg med på hva som kommer av nedbør og vind.

Snødekket er stedvis fortsatt tynt og det er mye avblåst terreng i fjellet. Derfor må du huske på at selv mindre skred kan føre til stygge skader på grunn av oppstikkende steiner.

Les hele varselet her