Kommuneplanens samfunnsdel planprogram - høring frem til 15/8 2018

Formannskapet i Flakstad har i sak 059/18 vedtatt å legge planprogrammet ut på høring frem til 15/8 2018.

Kommuneplanens samfunnsdel (KPS) er overordna plan for Flakstad kommune. Denne skal danne grunnlaget for kommuneplanens arealdel og delplaner som skal lages eller revideres. KPS planlegger i et 12 års perspektiv, og skal egentlig rulleres hvert fjerde år. Arbeidet med KPS planlegges gjennomført i perioden oktober 2018 til april 2019.

Ny tilsynsrapport på Ramberg skole og annet nytt.

 BEREDSKAPEN I VÅR KOMMUNE – ER DEN GOD NOK? 
-hva kan du som innbygger gjøre for å hjelpe?

2 leiligheter ledige på Ramberg. Søknadsfrist 4.oktober

Alle som har en rolle i arbeide med rekruttering til arbeidslivet og/eller bosetting, offentlig og privat, inviteres til konferanse. Målet er å rekruttere og bosette flere/bedre i Lofoten.

Da er valgoppgjøret klart, og vedlagt finner dere resultatet for Flakstad kommune. Personene på listen er det nye kommunestyret i Flakstad. Vararepresentantene er ikke med.

Er dere mer interessert i valg og statistikk finner dere flere oversikter på valgresultat.no 

Siste kommunestyremøte denne perioden er avholdt.