Ungdataundersøkelsen ble gjennomført på ungdomstrinnet i februar i år på Ramberg Skole

Ungdatasenteret i samarbeid med KORUS Nord har utarbeidet en rapport av svarene som ble gitt av elevene. Den finner du her (PDF, 2 MB)

Ønsker du å bli elev ved Flakstad kulturskole til høsten? Vi utvider fristen til 30.06.2022 for de som enda ikke har fått sendt inn søknad. 

Klikk her (PDF, 77 kB)for å skrive ut søknadsskjema eller ta kontakt med servicetorget for å få utdelt skjema. 

 

Vegarbeid på strekning: Gammelværet, Sund

Starttid:
14.06.2022 kl. 10:00.
Beregnet sluttid:
15.06.2022 kl. 15:00.

Trafikken vil kunne gå som normalt, med enkelte hensyn til vegarbeidet som pågår.
Planlagt arbeid: skraping og grusing.

Jentoft AS søker Statsforvalteren i Nordland om tillatelse til utfylling i sjø ved sitt kaianlegg i Napp i Flakstad kommune. Det skal bygges nytt kaianlegg, og det er nødvendig å fylle ut i sjø i bakkant av anlegget. Det nye kaianlegget blir en utvidelse av eksisterende drift og vil gjøre det mulig å ta imot flere større fartøy.

 
 

Vegarbeid på strekning: Selfjordveien, Markjorda

Starttid:
07.06.2022 kl. 08:00.

Beregnet sluttid:
08.06.2022 kl. 15:00.

Trafikken vil kunne gå som normalt, med enkelte hensyn til vegarbeidet som pågår.
Planlagt arbeid: skraping, grusing og rensing av vegskulderen.

Flakstad kommune er en del av samarbeidet Kunnskapskommunen Helseomsorg Nord. Les mer om denne satsningen: 

Kunnskapskommunen - HelseOmsorg Nord - Forskning, innovasjon og kunnskapsutvikling

Støttekontakt til voksen mann på 30 år søkes. Bruker ønsker mannlig støttekontakt som kan delta i ulike sosiale aktiviteter, gå på cafe, kino og lignende. Videre er bruker interessert i dataspill, svømming, innebandy, gå turer i fjell samt interesser for å lage mat.

Brunstranda rasteplass langs E10 i Lofoten er stengt ut året grunnet byggearbeider.
Statens vegvesen, Nasjonale turistveger, oppgraderer eksisterende rasteplass på Brunstranda med nytt servicebygg og oppgradert utomhusanlegg.
Rasteplassen vil dermed være avsperret og stengt for publikum under anleggsperioden fram til årsskiftet.

Flakstad Kommune er i gang med å bosette familier fra Ukraina, og har behov for å leie bolig/leilighet på Ramberg eller Napp.  Er det noen som har eller vet om noe kan dere ta kontakt med sofia.arctander@flakstad.kommune.no 

 

Flakstad kommune vedtok i april 2020 tildelingskriterier for helse og omsorgstjenester. Dette er retningslinjer som ligger til grunn for tildeling av tjenester innen helse og omsorg, og som forplikter både kommunen, tjenestemottakere og pårørende. Flakstad kommune har mange henvendelser fra publikum, særlig rundt tjenestene trygghetsalarm, hjemmetjeneste, hjemmehjelp og institusjonsopphold. Her kan du lese mer om hva du kan forvente av oss og hva vi forventer av deg