Kommuneplanens samfunnsdel planprogram - høring frem til 15/8 2018

Formannskapet i Flakstad har i sak 059/18 vedtatt å legge planprogrammet ut på høring frem til 15/8 2018.

Kommuneplanens samfunnsdel (KPS) er overordna plan for Flakstad kommune. Denne skal danne grunnlaget for kommuneplanens arealdel og delplaner som skal lages eller revideres. KPS planlegger i et 12 års perspektiv, og skal egentlig rulleres hvert fjerde år. Arbeidet med KPS planlegges gjennomført i perioden oktober 2018 til april 2019.

Siste nyhetsbrev før sommerferien.

Flakstad kommune ønsker å tilby ungdommer i alderen 14 til 18 år bosatt i Flakstad sommerjobb.

Også i år vil Flakstad kommune i samarbeid med Lofoten Brann & Redning gjennomføre inspeksjoner av sankthansbål for å unngå at det brennes søppelbål.

Litt nytt i denne omgang

På grunn av stort vannforbruk vedrørende slukking av brann i dag 21.mai kan det løsne alger i vannrørene.

Før vi feirer 17.mai

Ungdomsrådet, ARN, nasjonalpark, ryddeaksjon, bibliotek, økonomiseminar og annet nytt fra Flakstad kommune.

Lag, foreninger, borettslag, vennegjenger, unge som gamle, inviteres til dugnad for å holde Flakstad ren. Bli med på årets vårrengjøring!

Flakstad Sokn har ledig 50 % stilling som kirkeverge.

I tillegg er det ledig stilling som guide i Flakstad kirke for sommeren 2019. Vi oppfordrer ungdom til å søke. 

Gå inn på linkene nedenfor for å finne utlysningstekst og mer informasjon om stillingene. 

Kirkeverge 

Guide i kirken