Kommuneplanens samfunnsdel planprogram - høring frem til 15/8 2018

Formannskapet i Flakstad har i sak 059/18 vedtatt å legge planprogrammet ut på høring frem til 15/8 2018.

Kommuneplanens samfunnsdel (KPS) er overordna plan for Flakstad kommune. Denne skal danne grunnlaget for kommuneplanens arealdel og delplaner som skal lages eller revideres. KPS planlegger i et 12 års perspektiv, og skal egentlig rulleres hvert fjerde år. Arbeidet med KPS planlegges gjennomført i perioden oktober 2018 til april 2019.

Hvis du gikk glipp av informasjonsmøtet om nedgravde oljetanker «Slik går du frem» (som ble avholdt: 25.9 - Svolvær og 26.9 2018 - Leknes), kan du se presentasjonene fra kvalifiserte entreprenører: Østbø og Perpetuum her:

 

Nordland fylkeskommune inviterer til ungdommens fylkesting. Flakstad kan sende to representanter. 

Les hele invitasjonen ved å trykke på linken. Meld din interesse til Flakstad kommune om du har lyst til å dra. 

 

Fra og med uke 40 starter legekontoret opp med årets influensavaksine til risikogrupper. Lurer du på om du er i risikogruppen eller ønsker vaksinen, ta kontakt med din fastlege. 

Nordlysobservatoriet og parkeringsplass - 1. gangs behandling 

Formannskapet i Flakstad har vedtatt å innføre Ildsjelprisen i Flakstad kommune. Denne prisen erstatter den tidligere kulturprisen, og skal også omfatte frivillig arbeid. Det skal være en årlig utdeling og prisen er på 10.000 NOK.