Flakstad kommune følger de nasjonale tiltakene som kom fra regjeringen 20. januar 

Se oversikt over alle tiltakene her

Følgende regler for skjenking av alkohol gjelder i Flakstad kommune nå: 

Restauranter, kafeer, barer
Servering av alkohol kun til de som får servert mat.
Skjenkestopp ved midnatt, ikke slippe inn gjester etter kl. 22.00.
Minst 1 meters avstand mellom gjester utenfor samme husstand.
Sitteplasser for alle gjester, kun bordservering av alkohol.
Det skal registreres kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det.

Skulle smittesituasjonen i Flakstad endre seg vil det gjøres nye vurderinger. 

 

Metrologiskinstitutt melder om rødt nivå på ekstreme vindkast for Nord-Helgeland, Salten, Ofoten, Sør-Troms og Nord-Troms.

Fra torsdag ettermiddag og fram til fredags ettermiddag ventes øst og sørøstlig storm med ekstremt kraftige vindkast lokalt på 35-50m/s. I tillegg vil temperaturen på utsatte steder synke og vil i kombinasjon med storm kunne gi utfordringer for strømforsyningen, potensiale for stor forfrysningsfare og fare for moderat til sterk ising på skip. Unngå ferdsel utendørs.

Se link for varselet på ekstremværet Frank: https://www.met.no/nyhetsarkiv/ekstremvaeret-frank-ekstremt-kraftige-vindkast-i-deler-av-nordland-og-troms  

Se også link for varselet på oransje nivå for kraftige vindkast i Sør-Helgeland: https://varsom.no/vaervarsling/varsel/39554 

I Flakstad er det satt vaksiner på sykehjemmet og inneværende uke ventes 2 hetteglass med vaksine som går til resterende på Solhøgda.

De neste ukene begynner vi å sette på resterende grupper og følger den prioriterte rekkefølgen fra FHI.

Etter hvert som vaksineringen gjennomføres i kommunen kan det hende at noen ombestemmer seg og ønsker vaksine allikevel. Disse settes i så fall på egen liste. Vi undersøker hvordan disse skal prioriteres.

På bakgrunn av regjeringens oppdaterte nasjonale retningslinjer 18.1.2021, orienteres om følgende;

1.Flakstad kommune viderefører ordningen med digitale møter som førstevalg med publikum og samarbeidspartnere  fra og med 18.1.2021 t.o.m 31.01.2021. Ny vurdering vil gjøres 01.02.2021. Enkelte ansatte i administrasjonen vil kunne ha hjemmekontor i perioden, og publikum bes ta kontakt med sentralbord tlf 76052201 for å avtale møter o.l.

2. Ordningen med begrensninger i besøk til beboere ved kommunens helseinstitusjoner videreføres i samme tidsrom. 

Vi takker for forståelse hos publikum slik at vi i fellesskap kan bidra til å forebygge smitteutbrudd.

Les mer om de oppdaterte nasjonale retningslinjene: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/pm-18.1/id2828908/

 

Ramberg skole holder stengt i dag, mandag 18. januar, grunnet oppgradering av strømnettet.

Solhøgda bo- og behandlingssenter har fått nytt telefonnummer. Det nye nr er 95268971

I formiddag skrev vi at at vi hadde fått en positiv covid-19 test i kommunen. Tilfelle nr to ble påvist i kveld.

I Flakstad har vi dermed to som nå har testet positiv på covid – 19. Disse er satt i isolasjon etter gjeldende regler og anbefalinger fra FHI. Det er kontrollerte forhold rundt disse smittetilfellene.

Som kjent har det en tid manglet lys på fotballbanen på Ramberg. Før jul ble det satt i bestilling en ny transformator, og at prosess derfor er i gang med tanke på å få lys på banen. Vi håper at dette kan være på plass i løpet av relativt kort tid.

Flakstad kommune viderefører ordningen med digitale møter med publikum og samarbeidspartnere som førstevalg i samme periode  (t.o.m 18.1.2021). Enkelte ansatte i administrasjonen vil kunne ha hjemmekontor i perioden, og publikum bes ta kontakt for å avtale møter o.l. 


Ansettelsesutvalget i Flakstad vet ikke hvem den nye rådmannen er, men de har et klart bilde av hva personen skal stå for. – Vi søker en leder som er opptatt av omstilling, utvikling og endring. En rådmann som ser fremover og tør satse. En tydelig om modig toppleder.