Kommunestyret i Flakstad kommune har i vedtak KS 021/18 vedtatt følgende:

Saken utsettes til kommunestyremøte i juni.
1 Fredvang skole legges ut for salg en gang til.
2. Eventuelle interesenter bes stille i kommunestyre for å presentere sine konsepter for framtidig bruk av skolebygget.
 
 
Intressenter bes melde seg innen 1. juni 2018 klokken 1200 med bud. Som vedtaket sier vil intressenter måtte møte i kommunestyret 12. juni 2018 for å presentere sine planer.

Formannskapet behandlet 17.4. 2018 forslag til områdeplan for Fredvang, Napp og Ramberg. De to første ble vedtatt. For Ramberg ble det vedtatt at det skal gjennomføres en begrenset høring på endringer som ble foreslått ift rådmannens innstilling.

Det ble 2.5. avviklet et åpent møte på Ramberg for berørte parter, der spørsmål om planen ble besvart og synspunkter ble presentert. De foreslåtte endringene i planen har konsekvenser ift sentrumsområde, kaier og grøntområder (se vedtak nedenfor).

Innspill og merknader sendes til postmottak@flakstad.kommune.no og merkes med Merknad til reguleringsplan Ramberg. Frist for denne høringen er 16. mai 2018.

Vi har i dag vært i kontakt med Statens vegvesen. Det er ikke anledning til å bruke elever, lærere eller andre til å plukke søppel langs veier. Dette blir ansett som arbeid på vei og det er et krav om opplæring for dette. Denne opplæringen har ikke elever eller andre ansatte og dermed kan ikke planlagt søppleplukkingen gjennomføres.


 

I henhold til vedtak i Formannskapet innkalles det til møte onsdag 2. mai kl 18 på Lysbøen med berørte parter for områderegulering for Ramberg.

 

Dette blir informasjon til en begrenset høring på endringer som er foreslått i det fremlagte planforslaget fra administrasjonen. Frist for innspill og uttalelser til endringer i plankart og planbestemmelser settes til 16. mai 2018.

 

Alle lag, foreninger, borettslag, skoleklasser, barnehager, vennegjenger, unge som gamle, inviteres til dugnad for å holde Flakstad ren. Bli med på årets vårrengjøring!

Flakstad kommunestyre har drøftet denne saken med rådmannen i dagens møte.

Varsel fra NVE for lørdag 21.4.2018 melder om faregrad 4 - stor snøskredfare for varslingsområdene Lofoten/Vesterålen

Stengt på grunn av fare for ras.

Ny vurdering fredag kl. 08:00.

Gjelder fra: 19.04.18 kl. 20:00 Gjelder til: Inntil videre

LVO inviterer unge musikere til å søke om å få være solister ved deres Unge Talenter-konsert 21. oktober 2018

Trykk her for å lese hele artikkelen og invitasjonen

Flakstad kommune har i 2017 holdt budsjettet der det var avsatt 6,5 million til betaling av tidligere års merforbruk, og i tillegg fått et mindreforbruk på 3,9 millioner. Med forbehold om at revisjonen godkjenner regnskapet vil vi da være ute av Robek-lista ett år før forpliktende plan.