1 218 449 NOK i ekstraordinært næringsfond 2020 - søknadsfrist 1. september og 12. oktober

Nå er det sommer

Kommunen har fått brev fra Helsedirektoratet

Ønsket styring av parkering

På grunn av endring på koordinatene for utslippspunkt gjøres denne kunngjøringen på nytt fom 15.06.2020

I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn:

Søknad akvakultur i Flakstad kommune i Nordland
Søker: Silver Seed AS – org.nr 971 129 735
Søknaden gjelder: Overføring av drift samt etablering av nytt
settefiskanlegg
Søkt størrelse: 4 000 000 stk settefisk per år og utslipp av 420
tonn tørrfôr
Lokalitet: Mølnarodden
Koordinater: Midtpunkt anlegg N 68º00,540` Ø 13º10,230`
Utslippspunkt N 68º00,576` Ø 13º10,261`


Kontaktadresse: postmottak@flakstad.kommune.no

Kommunen ønsker tilbud på utførelse av forprosjekt.

Flakstad kommune skal selge biler som ikke er i bruk lengre etter kjøp av nye biler.

Det var for å beskytte sårbare pasienter og beboere mot koronapandemien at kommunen satt besøksrestriksjoner for pårørende og andre på helse- og omsorgsinstitusjoner.

Helsedirektoratet har anbefalt noen tiltak for gjennomføring av besøk. Blant annet at hver enkelt institusjon, sammen med pasient og pårørende, vurderer risiko for smitte og pasientens behov for besøk. 

Det er viktig å overholde smittevernstiltakene også nå når smittetilfellene rundt om går ned, derfor ber vi innstendig om at alle besøkende overholder tiltakene ved besøk. Kommer smitten inn vil det gå hardt ut over våre brukere og våre ansatte. Det er dessverre slik at de må da jobbe i en avdeling med smitte og utsette seg selv for smittefare. Mange ansatte er i utsatt/risikogruppe.
 

I brevet som er gått ut angående innspill på trafikksikkerhetsplanen for Flakstad er det skrevet feil e-postadresse til postmottaket. Riktig adresse er: postmottak@flakstad.kommune.no