Kommuneplanens samfunnsdel planprogram - høring frem til 15/8 2018

Formannskapet i Flakstad har i sak 059/18 vedtatt å legge planprogrammet ut på høring frem til 15/8 2018.

Kommuneplanens samfunnsdel (KPS) er overordna plan for Flakstad kommune. Denne skal danne grunnlaget for kommuneplanens arealdel og delplaner som skal lages eller revideres. KPS planlegger i et 12 års perspektiv, og skal egentlig rulleres hvert fjerde år. Arbeidet med KPS planlegges gjennomført i perioden oktober 2018 til april 2019.

I anledning Arctic race of Norway (ARN) stenger politiet E10 gjennom hele Flakstad torsdag 15.august fra kl. 12.00 til ca kl. 15.15. Alle tilførselsveier sperres.

Sommeren er på hell og hverdagen kommer fort tilbake.

For femte året på rad er det duket for Norges største gå-til-skolen-aksjon, Beintøft. Fra 2.-29 september, skal barneskoleelever (1.-7. klasse) over hele Norge konkurrere mot hverandre om å komme seg til og fra skolen på den mest miljøvennlige måten. Formålet er å inspirere til å la bilen stå ved å gå, sykle eller ta kollektivt. 

I hht. kommunelovens §32.1 er det krevd avhold et ekstraordinært kommunestyremøte.

https://flakstad.kommune.no/politikk/web-tv/kommunestyret-6-august-2019.35828.aspx

Litt nytt midt på sommeren

På grunn av personellsituasjonen,  blir kontoret bemannet fra Vestvågøy NAV med oppstart umiddelbart. Dette omfatter i størst grad de statlige oppgaver, men vil også kunne medføre at det blir lenger saksbehandlingstid på de kommunale oppgavene.