LVO inviterer unge musikere til å søke om å få være solister ved deres Unge Talenter-konsert 21. oktober 2018

Trykk her for å lese hele artikkelen og invitasjonen

Flakstad kommune har i 2017 holdt budsjettet der det var avsatt 6,5 million til betaling av tidligere års merforbruk, og i tillegg fått et mindreforbruk på 3,9 millioner. Med forbehold om at revisjonen godkjenner regnskapet vil vi da være ute av Robek-lista ett år før forpliktende plan.

Det organiseres to tilbud til ungdom i Flakstad, annonsering foregår ved plakat på skolen og gjennom facebook.

Les om det to tilbudene her 

Rintala Eggertsson floating Sauna

Sørengas Badstue- & Helårsbadeanstalt utlyste tidligere dette året en åpen konkurranse om hovedstadens nye flytende badstu som skal ligge foran Operaen.


Av 57 innsendte forslag, er Flakstad kommunes egen arkitekt Navid Navid blant 7 finalister som i dag har presentert sitt forslag for en utnevnt jury. 

Tirsdag 20/2 mottok Flakstad kommune et brev, brevet ble åpnet  og viste seg å være et ukjent pulver.

Flakstad kommunestyre egengodkjente i møte 16.04.16 detaljreguleringsplan for Korshavn gnr 23 bnr 7.  
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for bygging av fritidsboliger og næringsbygg innen reiseliv.