Fagspesialister fra revmatologi, gastromedisin, hudsykdommer, nevrologi og infeksjonsmedisin har utarbeidet en felles anbefaling om hvilke pasienter med immunmedierte lidelser på immundempende behandling som bør tilbys en tredje vaksine mot covid-19.

Det er nå vedtatt at det skal gis en 3.dose koronavaksine til de som står på immundempende medikamenter. Vi ber derfor om at de som står på medikamenter som demper immunforsvaret tar kontakt med legekontoret på telefon: 76052250.

Hilsen oss på legekontoret

Gode innbyggere i Flakstad kommune

Der var vi kommet midt i høstmåneden september, som ny rådmann i kommunen tenker jeg at vi kan oppsummere sommeren etter et dikt av forfatter Helge Stangnes

Det er en del usikkerhet rundt barn og sykdom. Mange foreldre er usikre på når og hvor lenge barna må være hjemme. Dette er forståelig! Her er 2 forskjellige flytskjema/oversikter som kan være til hjelp:

https://www.fhi.no/contentassets/d98fc44d4d6341cfa8f4d89c0f8f8fd0/2021-06-11-flytskjema-barn.pdf

https://www.fhi.no/contentassets/6e9924e565a44f99b07046c2965128b3/vedlegg/norsk-bokmal_nar-skal-syke-barn-holdes-hjemme-fra-barnehage-og-barneskole-plakat.pdf

Når det gjelder ungdom og voksne er rådene stort sett de samme og dere finner dem her:

https://www.fhi.no/contentassets/92218fafa6a44d16b4df2bbce0c4c8ad/nar-skal-ungdom-og-voksne-vare-hjemme_bokmal_2020-09-25.pdf

Med vennlig hilsen

Helsesykepleier Gunn

Prosjektet ZeroKyst skal utvikle teknologi for ombygging eller nybygg av fartøy til utslippsfrie og med ladeanlegg og annen service. Dette skal skje på Ballstad slip og i utvalgte havner i Flakstad og noen andre steder. Prosjektet fikk i går 120 mill totalt i statlige midler, der 80 mill går til 4 ulike delprosjekt på teknologiutvikling, og 40 mill går til forskningsstøtte i regi av Sintef og NTNU.

Nå er det opp til fiskere og andre lokale aktører å dra mest mulig nytte av ressursene som kommer i prosjektet ZeroKyst.  

Nordland fylkeskommune lyser ut en ekstraordinær søknadsrunde for tilskudd til vilttiltak.
Formålet er som før å bidra til å gjennomføre oppgaver innen viltforvaltningen av lokal eller regional karakter. Kommuner, lag, foreninger og enkeltpersoner kan søke. Søknader som bidrar til kompetanseheving blant jegere og rettighetshavere prioriteres høyt. Enkeltpersoner, frivillige organisasjoner, kommuner og institusjoner kan søke.

Les hele dokumentet her (PDF, 176 kB)

 

Flakstad kulturskole ønsker Peter-André Pliassov velkommen som lærer på piano, gitar og fiolin. Han er en trivelig ung mann som vi er glade for å ha fått som kollega. Dere vil nok se mer av ham på konsertene utover høsten. 
Dette er hva han sier om seg selv:

Eg heiter Peter-André Pliassov og kjem frå Vestvågøy. No har eg nettopp tatt bacheloren min i klassisk utøvande piano på konservatoriet i Tromsø og er flytta heim til Lofoten igjen. Eg har vore heldig som har fått jobb både på kulturskolen i Flakstad og Vestvågøy og blir å jobbe med litt av kvart, inkludert undervisning på forskjellige instrument, akkompagnering og arrangering av musikk til konsertar og andre arrangement.
Utanom musikk likar eg for eksempel å drive med fotografi, lese bøker eller gå på tur og blir fort interessert i nye ting.

 

Nå har regjeringen åpnet for at vi skal starte med vaksineringen av gruppen 12 – 15 år og vi er i gang med vaksineringen av 16 og 17 åringer. Vaksinen som skal benyttes til denne gruppen er Pfizer Comirnaty. Det holder på å utarbeides informasjonsmateriell som skal brukes, dette vil komme om noen dager og vil legges ut fortløpende.

Når det gjelder vaksinering av disse aldersgruppene er det kommet et samtykkeskjema fra FHI.

Det finner dere her: https://www.fhi.no/contentassets/1ae7bf6f4b0e4280ab87ae4bedbcb6fd/2021_08_24-samtykkeskjema--vaksinering-av-barn-og-unge-som-ikke-har-fylt-16-ar.pdf

Les gjennom skjemaet! Hvis begge foreldre har foreldreansvar MÅ begge signere samtykkeskjemaet!

Som sagt tidligere så bestemmer ungdom som er fylt 16 år om de ønsker vaksine og behøver ikke samtykkeskjema, men ungdommen skal fylle ut et egenerklæringsskjema som dere finner her: https://www.fhi.no/contentassets/76e833e2ed2f4314ba7fabe0aba40b2e/vedlegg/bokmal_egenerklaringsskjema.pdf

Ann Kristin Hansen skal med virkning fra 1.9.2021 vikariere i 50% stilling som koordinerende enhet i Flakstad kommune. Hun er utdannet helsefagarbeider med videreutdanning innen kreftlindring, og har jobbet i Hjemmetjenesten i Flakstad siden 2012. Hun kombinerer jobben som koordinerende enhet med jobb i hjemmetjenesten.

Vi ønsker Ann Kristin velkommen inn i en spennende og viktig funksjon i Flakstad kommune!


 

Mandag 13. september er det valg til Stortinget og Sametinget. Valgdagen er valglokalene åpne fra 10:00 - 15:00, og 16:00 - 20:00. Du kan forhåndsstemme fra 10. august til 10. september.

 

Vi er nå inne i gjenåpningsplanen 3.trinn. Dette innebærer at samfunnet i stor grad er åpnet opp, noe som også smittetallene vitner om. I Flakstad har vi vært heldige og unngått smitte i de utbruddene som har vært rundt oss.