Rasmussen AS har startet arbeidet med å få på plass toalett og søppelhåndtering i Torsfjord. 

 

Regjeringen tildeler kommunene ytterligere 750 millioner kroner, som skal kompensere bedrifter som er særlig hardt rammet av smitteverntiltak. Nå er fordelingen til kommunene klar.

– Det er kommunene som fordeler disse pengene videre, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland og mener det er viktig at kommunene er raske med å fordele pengene til virksomheter som har det tøft.

Les hele pressemeldingen her 

Søknadsfrist på midler tildelt Flakstad kommune settes til 30. april. 

Kubbholmleia bru, mellom E10 og Fredvang, blir stengt i kveld fra kl. 23:00 til ca. 00:00 pga. betongarbeid.

Lofotrådet har informert kommunene om at Enova, fra og med 9. april 2021, endret sine støttesatser til batteri i fartøy. 

Endringen betyr at fiskebåter >15 m får redusert tilskudd fra 16.000 til 14.000 kr, mens fiskebåter < 15 m beholder satsen med 18.000 kr i tilskudd til installasjon av batteridrift på fremdriftsmotor. Tilskuddet skal dekke merkostnader ift ordinære/fossile løsninger.

Regneeksempel:

Fiskefartøy over 15 meter.
Støttesatsen reduseres fra 16 000 kr/kWh til 14 000 kr/kWh.  

Linefartøy >28 meter, vil normalt ha en batteripakke på mellom 300 og 500 kWh for peak shaving. Tar vi utgangspunkt i 400 KWh så utgjør endringen 800 000 kr. mindre i støtte.

I dag: 6,4 mill. kr. i støtte fra Enova.  
Etter 9. april: 5,6 mill. kr. i støtte fra Enova.

Les mer om Enovas støtteordninger her

 

Vedlagt ligger informasjonsbrev nr 1 for 2021 fra Vest-Lofoten Næringsforening. Trykk på linken for å lese hele brevet. 

 

Omlegging til klimavennlig sjøtransport og fiske har knapt startet, og likevel kommer det nå innstramming på offentlig støtte til elektrifisering. Enova endrer 9.april sats for tilskudd til batteri i fartøy over 15 m slik som Angelsen Sr. (bildet). For sjarker under 15 m blir tilskuddet per kWh batteri uendret. Fiskere som vil skaffe seg båt med elektrisk fremdrift må "hiv seg i kalosjan" før tilskuddene reduseres mer. Fortsatt kan det søkes betydelig støtte til landstrøm for fartøy.  

Trykk på lenken for å se oppdatert skredvarsel for Lofoten og Vesterålen. Faregrad 3. 

Skredvarsel

Vaksineringen i Flakstad går sakte men sikkert fremover. Vi er denne uken ferdig med aldersgruppen 75 – 84 og fortsetter med neste prioriterte aldersgruppe som er 65 – 74 i neste uke.

I tillegg gjelder dette personer med risiko som er stjernemerket:

  • Organtransplantasjon*  
  • Immunsvikt*  
    • Hematologisk kreftsykdom siste fem år*  
    • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)* 
    • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. ALS, cerebral parese og Downs syndrom)*  
    • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon*  

De som får tilbud om vaksine ringes opp av legekontoret og det avtales tid for vaksinering.

I henhold til plan- og bygningsloven §§ 11-12 og 11-13 legger Flakstad kommune forslag til planprogram for kommunedelplan for naturmangfold ut på høring og offentlig ettersyn.
Planprogrammet beskriver formålet med planarbeidet, viktige problemstillinger, planprosessen med frister og deltakere og opplegg for medvirkning.

Flakstad kommune har avholdt tilbudskonkurranse om prosessleder, samspill for ny Ramberg skole.
Ved tilbudsfristens utløp 16.03.21 kl. 12.00 var det mottatt 4 tilbud

WSP har levert det mest gunstige tilbudet etter evaluering av tildelingskriteriene, og er dermed innstilt som vinner av tilbudskonkurransen.