Kommuneplanens samfunnsdel planprogram - høring frem til 15/8 2018

Formannskapet i Flakstad har i sak 059/18 vedtatt å legge planprogrammet ut på høring frem til 15/8 2018.

Kommuneplanens samfunnsdel (KPS) er overordna plan for Flakstad kommune. Denne skal danne grunnlaget for kommuneplanens arealdel og delplaner som skal lages eller revideres. KPS planlegger i et 12 års perspektiv, og skal egentlig rulleres hvert fjerde år. Arbeidet med KPS planlegges gjennomført i perioden oktober 2018 til april 2019.

Årets TV aksjon - Flakstad skal bli best i Lofoten!

Nå starter legekontoret opp med årets influensavaksine til risikogrupper. Lurer du på om du er i risikogruppen eller ønsker vaksinen, ta kontakt med din fastlege. Ring legekontoret på tlf 76052250 for bestilling av time. 

Norge ønsker å redusere for tidlig død av ikke-smittsomme sykdommer med 30 prosent innen 2030. Data fra en ny undersøkelse vil gjøre at helsemyndighetene kan følge med på utviklingen av disse sykdommene, nemlig kreft, kols, diabetes og hjerte- og karsykdommer.

Nye koster på plass

Formannskapet i Flakstad har vedtatt å innføre Ildsjelprisen i Flakstad kommune. Denne prisen erstatter den tidligere kulturprisen, og skal også omfatte frivillig arbeid. Det skal være en årlig utdeling og prisen er på 10.000 NOK. 

Ny tilsynsrapport på Ramberg skole og annet nytt.

 BEREDSKAPEN I VÅR KOMMUNE – ER DEN GOD NOK? 
-hva kan du som innbygger gjøre for å hjelpe?