I år er den fysiske bøsseaksjonen byttet ut med digital bøssebæring. Vi håper at hele familien, alle våre venner og gode naboer i lokalmiljøet har lyst til å gi et bidrag. Bli med i kampen mot plast i havet, hvert bidrag nytter.

Årets TV-aksjon skal bekjempe plast i havet gjennom å etablere og forbedre eksisterende avfallssystemer for mer enn 900 000 mennesker. TV-aksjonsmidlene er øremerket tiltak i Indonesia, Vietnam, Filippinene og Thailand.

Klikk på lenken for å gi ditt bidrag til årets innsamling 

Elektrifisering av fiskeflåten er nødvendig for å nå vedtatte mål om reduserte klimagassutslipp. For å få til denne omstillingen i små fiskerihavner, er det viktig å utvikle samarbeid med andre næringer og samle flere brukere på grønn energi som skaper aktivitet gjennom året og grunnlag for investeringer. Reiseliv, naturturisme og kollektivtransport skal også møte krav om lavere klimautslipp, og er mulige partnere i grønn omstilling i fiskeværene. Fredvang har med Lofotodden nasjonalpark fått en spesiell utfordring og mulighet til å se på dette.

  

Vedlagt ligger ny farvannsforskrift gjeldende for Flakstad kommune fra og med 1. januar 2021. 

Høringsfrist er 12. november

 

Er du den helsesekretæren vi trenger? Flakstad kommune har behov for vikar helsesekretær en periode nå i høst. Personer med helsefaglig bakgrunn oppfordres om å ta kontakt med legekontoret v/Wenche Angelsen tlf 76052250 snarest.

Personer i risikogruppene - ta kontakt med legekontoret for timebestilling.
Følgende personer inngår i det vi omtaler som risikogruppene og anbefales influensavaksine på grunn av økt risiko for alvorlig sykdom:

  • Alle over 65 år.
  • Beboere i sykehjem og omsorgsboliger.
  • Barn og voksne med hjerte- og lungelidelser, diabetes, lever- eller nyresvikt, nevrologisk sykdom, svekket immunforsvar (samt deres pårørende) og svært alvorlig fedme.
  • Gravide i 2. og 3. trimester, samt gravide i 1. trimester som har kronisk sykdom eller er helsepersonell.

De som ikke er i risikogruppa må ta kontakt med apoteket for vaksine.

I løpet av sommeren var det svært mange nordmenn som tok ferien hit til Lofoten. Nå går vi inn i en sesong som for mange vil bli tung, men vi har tro på at Lofoten er et svært spennende reisemål for nordmenn også i vinterhalvåret.

 

Indeks Nordland har laget en oversikt som viser hvordan koronasituasjonen påvirker kommuneøkonomien i Nordland. Les mer om saken ;

https://indeksnordland.no/korona/

 

 

Ingen skolebusser vil gå fra og med mandag 28.september

Knut Erik Dahlmo er i kommunestyremøte 15.9.2020 konstituert som rådmann fra 1.10.2020. Han vil ha ansvar for områdene helse – og omsorg, service/stab, NAV og Teknisk etat. Tone Knutsen konstitueres som assisterende rådmann fra samme dato. Hun vil ha ansvar for områdene oppvekst og kultur. Konstitueringene vil være gjeldende til kommunestyret har foretatt ansettelse av ny rådmann.

Meteorologisk institutt og NVE har oppgradert farevarsel for flom, sterke vindkast og jordskred fra gult nivå til oransje nivå. Varselet gjelder frem til i morgen tidlig.