Nord universitet ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag og Flakstad kommune inviterer til åpent møte.

Dato: Onsdag 19. oktober
Tid: 18.00-20.00
Hvor: Møtet finner sted på Lille Martine
Servering: Gratis pizza og brus til alle

Agenda i møtet er:

 • Kommunen forteller om nåværende status på bemanning i skole/barnehage og behov fremover
 • Nord universitet forteller om utdanningsmuligheter innenfor læreryrket, herunder etter- og videreutdanning og mulighet for å fullføre påbegynt lærerutdanning
 • Student fra Nord universitet forteller litt om hvordan det er å studere til å bli lærer, jobbe og ha familie
 • Meet, greet, pizza og brus. Nord universitet svarer på spørsmål

Kom gjerne på møtet hvis du:

 • Er elev i videregående skole og vurderer og ta nett- og samlingsbasert studie i Bodø
 • Er vikar i skolen/barnehagen
 • Er medarbeidere i skolen som er ufaglært
 • Har familie og kanskje jobb, men har likevel lyst til å ta en utdanning
 • Er ansatt i kommunen og ønsker videreutdanning
 • Er leder eller rådgiver i skolen eller barnehagen
 • Er nysgjerrig og vil vite mer

Påmelding til møtet sendes til postmottak@flakstad.kommune.no

Spørsmål kan rettes til kommunalsjef for oppvekst og familie, Siv-Anita Kuntze

Velkommen. 

Et samarbeid mellom Nordland Fylkeskommune, Vågan, Vestvågøy og Flakstad kommuner 

Er du engasjert eller interessert i frivillig arbeid? Hvordan ser fremtidens frivillighet ut? 
Konferansen retter seg mot alle som jobber i det frivillige, samt ledere og mellomledere som er i kontakt med frivilligapparatet, men er åpen for alle som ønsker å delta. 
Vi konsentrerer oss om hvordan komme tilbake, og kan berede grunnen for mer sosialt fellesskap, inkluderende møteplasser og bedre kår for den nødvendige tredje sektor. Lunsj blir servert

Påmelding via link  https://forms.gle/sycw5cs9P3eMrXjG7

Konferansen er gratis, men med begrensede plasser, så her er det førstemann til mølla. 

Gjelder abonnenter tilhørende Sund vannverk. Etter funn i vannprøver er det nå kokevarsel på vannet. Kokevarselet gjelder til ny beskjed gis.

Hjemmetjenesten i Flakstad har behov for tilkallingsvikarer.

Vi søker etter sykepleiere/vernepleiere, helsefagarbeidere, elever og studenter innen helse- og sosialfag. Personer uten helsefaglig utdanning, men med stor interesse for faget kan også søke.
Vi søker deg som er fleksibel og selvstendig, og som kan stille på kort varsel da våre faste ansatte har fravær.
Søkere til hjemmetjenestene må ha førerkort for personbil og kunne benytte egen bil i tjeneste ved behov.

Arbeidsbetingelser:
Det vil bli inngått en skriftlig arbeidsavtale som tilkallingsvikar for de som blir godkjent som vikar. Avtalen innebærer ingen rett til oppdrag fra arbeidsgiver, og arbeidstaker kan også takke nei til tilbudte vakter.
Arbeidsoppdragene skjer etter tilkalling ved behov, med varierende arbeidstid og i henhold til avtale i det enkelte tilfelle.
Vi gjør oppmerksom på at dette KUN gjelder sporadiske vakter (tilkallingsvakter).

Kontaktperson:

Avdelingsleder for hjemmetjenesten Marie Ulvmoen tlfnr: 952 68 975 eller på mail: marie.ulvmoen@flakstad.kommune.no

Søknad sendes til HR-leder Vibeke Ringvej på mail: vibeke.ringvej@flakstad.kommune.no  Søknadsfrist er 25.09.2022

 

Planen skal erstatte tidligere Boligpolitisk plan for Flakstad 2016-2020. Kommunestyret i Flakstad vedtok 06.009.2022 å sende på høring og legge ut til offentlig ettersyn forslag til planprogram.

Høringsfristen er satt til 4 uker

Flakstad kommune vurderer å selge sin aksjepost i Lofoten Design AS med organisasjons nummer 943 932 425.
Flakstad eier 165 aksjer a kr 1000 som tilsvarer 24,2 % eierandel i selskapet. Flakstad kommunes aksjer er B-aksjer.

KS 2019-2023- 078/22 Vedtak:

Flakstad kommune offentliggjør at kommunen vurderer salg av aksjer i Lofoten design AS og at interesserte må gi tilbakemelding innen 30.9.2022. Rådmannen delegeres myndighet til å gå i forhandlinger med tilbydere. Verdivurdering aksjer må legges til grunn. Resultatet fra forhandlingene danner grunnlag for saksutredning til formannskap og kommunestyret for endelig avgjørelse om eventuelt salg.

Henvendelse rettes til næringssjef Jørn Aarsland

Jorn.aarsland@flakstad.kommune.no

Solhøgda Bo- og behandlingssenter har i flere år hatt en gavekonto der de får inn penger til å bruke på sykehjemmet. 

Trykk her (DOCX, 2 MB)for å lese hele nyhetsbrevet og se hvilke tiltak de har brukt pengene på. 

 

Vest-Lofoten Næringsforening og Høstvekka arrangerer Grønn Energikonferanse på Meieriet Kultursenter Onsdag 31.08.2022 kl 18.00 - 21.00

Det anbefales nå en 4.koronavaksine for alle over 65 år. Vi har fortsatt en del tilfeller av korona både her hjemme i Norge og rundt oss. Vi vet nå at vaksinen i stor grad minsker risikoen for å bli alvorlig syk. Vi ber dere melde interesse til legekontoret på telefon: 76052250.

Mvh Legekontoret.

I går ble grunnsteinen for nye Flakstad barne- og ungdomsskole lagt ned av representanter fra Flakstad Ungdomsråd.  Både ordfører og ungdomsrådet holdt tale for de som hadde møtt opp for overvære seremonien.