Lofoten Barnevern - Flakstad kommune

Viktig melding

Lofoten Barnevern

Fra 01.01.2019 er Flakstad, Moskenes og Vestvågøy barnevern slått sammen til en felles tjeneste. Vestvågøy kommune er vertskommune. 

Adresse: Postboks 203, 8370 Leknes 

Telefon

Kontortid: 760 56 000 (hverdager) 

Vakttelefon (akuttvakt, beredskap) utenom kontortid:  760 56 180

Barneverntjenesten har som formål å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse eller utvikling, får rett hjelp til rett tid, og bidra til at barn og unge får en trygg oppvekst.

Hvem kan få hjelp

  • foreldre er bekymret for sitt barn, og opplever at de trenger hjelp
  • barn ikke får dekket sine grunnleggende behov for omsorg, trygghet, mat og stell
  • barn blir utsatt for fysisk/psykiske mishandling eller seksuelle overgrep
  • foreldre har rusproblemer eller psykiske vansker som påvirker omsorgen for barn
  • barn ruser seg eller begår alvorlig kriminalitet

Lovverk:

Lov om barneverntjenester (barnevernloven) - Lovdata (HTM, 302 kB)

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) - Lovdata (HTM, 188 kB)