Bli besøkshjem - Flakstad kommune

Viktig melding

Bli besøkshjem

Dersom dere er interessert i å bli besøkshjem i Flakstad/Moskenes kommuner kan dere ta kontakt for informasjon. For å bli besøkshjem må dere ha en stabil livssituasjon og kunne binde dere for lengre tid. Her kan dere søke direkte i vårt elektroniske søknadsskjema om å bli besøkshjem. Et besøkshjem i Flakstad/Moskenes er oppdragstakere og ikke arbeidstakere.

Søkere må fremlegge politiattester.