Kommuneplanens samfunnsdel planprogram - høring frem til 15/8 2018

Formannskapet i Flakstad har i sak 059/18 vedtatt å legge planprogrammet ut på høring frem til 15/8 2018.

Kommuneplanens samfunnsdel (KPS) er overordna plan for Flakstad kommune. Denne skal danne grunnlaget for kommuneplanens arealdel og delplaner som skal lages eller revideres. KPS planlegger i et 12 års perspektiv, og skal egentlig rulleres hvert fjerde år. Arbeidet med KPS planlegges gjennomført i perioden oktober 2018 til april 2019.

Varsel fra NVE for lørdag 21.4.2018 melder om faregrad 4 - stor snøskredfare for varslingsområdene Lofoten/Vesterålen

Stengt på grunn av fare for ras.

Ny vurdering fredag kl. 08:00.

Gjelder fra: 19.04.18 kl. 20:00 Gjelder til: Inntil videre

LVO inviterer unge musikere til å søke om å få være solister ved deres Unge Talenter-konsert 21. oktober 2018

Trykk her for å lese hele artikkelen og invitasjonen

Flakstad kommune har i 2017 holdt budsjettet der det var avsatt 6,5 million til betaling av tidligere års merforbruk, og i tillegg fått et mindreforbruk på 3,9 millioner. Med forbehold om at revisjonen godkjenner regnskapet vil vi da være ute av Robek-lista ett år før forpliktende plan.

Det organiseres to tilbud til ungdom i Flakstad, annonsering foregår ved plakat på skolen og gjennom facebook.

Les om det to tilbudene her 

Sørengas Badstue- & Helårsbadeanstalt utlyste tidligere dette året en åpen konkurranse om hovedstadens nye flytende badstu som skal ligge foran Operaen.


Av 57 innsendte forslag, er Flakstad kommunes egen arkitekt Navid Navid blant 7 finalister som i dag har presentert sitt forslag for en utnevnt jury. 

Tirsdag 20/2 mottok Flakstad kommune et brev, brevet ble åpnet  og viste seg å være et ukjent pulver.

Flakstad kommunestyre egengodkjente i møte 16.04.16 detaljreguleringsplan for Korshavn gnr 23 bnr 7.  
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for bygging av fritidsboliger og næringsbygg innen reiseliv.