Lofoten friluftsråd har jobbet med å få på plass en kartløsning som viser diverse infrastruktur for reiselivet, områder med teltforbud etter friluftsforskriften for Lofoten, friluftslovens §9 (150. m. fra bebodd hus og hytte), drikkevannsforskrifter og verneforskrifter. Kartløsningen bygger på samme plattform som Nordlandsatlas. Scann QRkoden under her for å komme til kartløsningen. 

Klikk her for å lese flyeren (PDF, 604 kB)

QRkoden til kartet finnes også i flyeren 

Lofotrådet vedtok 10 desember 2020 «Lofoten De Grønne Øyene 2030. Vekststrategi for Lofoten» (sak 40/2020) med 6 definerte programområder for utvikling av Lofoten som region. Saken ble oversendt Rådmannsutvalget for videre oppfølging, med anbefaling om at Rådmannsutvalget nedsatte en arbeidsgruppe med 3-5 aktører, inkludert 1-3- aktører fra sektoren som skal konkretisere hvert programområde i form av et veikart. 
Pressemelding og veikartet ligger vedlagt her. 

 

 

Kommunestyret i Flakstad vedtok i dagens kommunestyremøte 15.6.2021 årsregnskap og årsmelding for 2020.

 

Fredag 11.juni takket Flakstad kommune av en dyktig medarbeider. Lisbeth Mevold har vært tilsatt i Flakstad kommune i 44 år, de siste årene som økonomisjef.
Det er med dyp respekt og stor takknemlighet vi takket av Lisbeth, og ønsket henne all mulig lykke til med pensjonisttilværelsen.


Hilde K. Holtesmo
Konst.rådmann

 

 

Fylkesveien mellom Napp og Myrland ble lørdag stengt etter at det gikk et steinras. Søndag kveld ble veien ryddet og er nå åpen igjen. 

Flakstad kommune setter denne sommeren opp to turisttoaletter til bruk for turister og turgåere og andre på Fredvang:  Torsfjorden og Skoleplassen.Toalettet i Torsfjorden er klart til å ta i bruk innen utgangen av juni og toalettet på Skoleplassen vil være klart i begynnelsen av juli.

Flakstad kommune vil sørge for rydding og renhold av toalettene.

 

Nå er vi begynt å kalle inn innbyggere som er mellom 55 – 64 år uten risiko. Vi har fått større slingringsmonn i forhold til å kalle inn flere fra samme familie. Det betyr at vi nå kaller inn de som bor sammen og har takket ja til vaksine.

Det er veldig viktig at vi får tilbakemelding hvis:

  • Man er i alder over 65 år, takket ja til vaksinen, men ikke blitt innkalt.
  • Man tilhører risikogruppen, har takket ja, men ikke fått tilbud om vaksinen.

Hvis noen ombestemmer seg, uansett alder og risiko – gi beskjed til oss så får du vaksinen!

Flere har sikkert fått med seg at Janssen vaksinen nå er tilgjengelig for de som ønsker. Denne må bestilles fra vaksinelageret i Oslo. Den krever også mye ressurser i forhold til utredninger for hver enkelt person som ønsker den. Vi behøver våre ressurser på den vaksineringen som nå foregår med Pfizer comirnaty og på testing i forhold til korona. Vi går en sommer i møte med stor tilstrømming av turister og behøver kapasitet i forhold til dette.

På Flakstad legekontor har vi besluttet å IKKE tilby denne vaksinen!

Med vennlig hilsen

Gunn Nygård

Vaksinekoordinator

Det går mot sommer og med det forventes en økt strøm av turister til Lofoten og Flakstad. I samråd med Destination Lofoten, har helsesykepleier Gunn J. Nygård i Flakstad kommune laget en oversikt som omhandler spørsmål og svar vedr. ulike scenarier og ansvarsfordeling i en smittesituasjon. Se ellers www.fhi.no for oppdatert informasjon og retningslinjer.

Vi er nå begynt å vaksinere de mellom 45 - 54 år og som har risikofaktorer i hht tidligere info på hjemmesiden. Det viser seg at overvekt er en av de største risikoene ved Covid`19 sykdom. I retningslinjene står det at personer med BMI over 35 er i risiko. Link til BMI kalkulator:

https://nhi.no/skjema-og-kalkulatorer/kalkulatorer/diverse/bmi-kalkulator-kroppsmasseindeks/

Vi er nå begynt å få hetteglass med doser til dose 1 igjen. Vi har enda ikke fått oversikt over hvordan leveringen i sommer ser ut.

Fortsatt ber vi folk melde seg om de ønsker vaksine. Vi har ikke oversikt over alle da det er innbyggere som har fastlege andre steder. Håper på forståelse for dette 

Vi får fortsatt Pfizer comirnaty som vaksine. Her er link til infobrev om vaksinen:

https://www.fhi.no/contentassets/84522abb591f4bc0b6abe09baf4234e0/vedlegg/bokmal_vaksine_biontech-og-pfizer.pdf