På bakgrunn av regjeringens oppdaterte nasjonale retningslinjer 18.1.2021, orienteres om følgende;

1.Flakstad kommune viderefører ordningen med digitale møter som førstevalg med publikum og samarbeidspartnere  fra og med 18.1.2021 t.o.m 31.01.2021. Ny vurdering vil gjøres 01.02.2021. Enkelte ansatte i administrasjonen vil kunne ha hjemmekontor i perioden, og publikum bes ta kontakt med sentralbord tlf 76052201 for å avtale møter o.l.

2. Ordningen med begrensninger i besøk til beboere ved kommunens helseinstitusjoner til hovedpårørende videreføres i samme tidsrom. 

Vi takker for forståelse hos publikum slik at vi i fellesskap kan bidra til å forebygge smitteutbrudd.

Les mer om de oppdaterte nasjonale retningslinjene: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/pm-18.1/id2828908/

 

Ramberg skole holder stengt i dag, mandag 18. januar, grunnet oppgradering av strømnettet.

Solhøgda bo- og behandlingssenter har fått nytt telefonnummer. Det nye nr er 95268971

I formiddag skrev vi at at vi hadde fått en positiv covid-19 test i kommunen. Tilfelle nr to ble påvist i kveld.

I Flakstad har vi dermed to som nå har testet positiv på covid – 19. Disse er satt i isolasjon etter gjeldende regler og anbefalinger fra FHI. Det er kontrollerte forhold rundt disse smittetilfellene.

Som kjent har det en tid manglet lys på fotballbanen på Ramberg. Før jul ble det satt i bestilling en ny transformator, og at prosess derfor er i gang med tanke på å få lys på banen. Vi håper at dette kan være på plass i løpet av relativt kort tid.

Flakstad kommune viderefører ordningen med digitale møter med publikum og samarbeidspartnere som førstevalg i samme periode  (t.o.m 18.1.2021). Enkelte ansatte i administrasjonen vil kunne ha hjemmekontor i perioden, og publikum bes ta kontakt for å avtale møter o.l. 


Ansettelsesutvalget i Flakstad vet ikke hvem den nye rådmannen er, men de har et klart bilde av hva personen skal stå for. – Vi søker en leder som er opptatt av omstilling, utvikling og endring. En rådmann som ser fremover og tør satse. En tydelig om modig toppleder.

De nye anbefalingene fra FHI som trer i kraft i dag 4.1.2021 er at man skal avstå fra besøk de neste 14 dagene. Vi ber om at alle som kan vente med å besøke sine kjære på Solhøgda og boliger tilhørende Tjenesten For Funksjonshemmede, venter med dette til den 18.1.2021. Dersom en likevel har behov for å gjennomføre besøk i ovennevnte periode, begrenses dette til den som står oppført som nærmeste pårørende. Vi ber om forståelse for tiltaket, som iverksettes for å ivareta smittevern overfor beboere og pasienter.

Trykk på linken for å lese de siste smittevernstiltakene fra regjeringen.

Smittevernstiltak

 

Gjennom Lofoten Fartøyassuranse Gjensidige har Solhøgda bo- og behandlingssenter fått kjøpt inn 3 nettbrett som kan brukes til videosamtaler mellom beboere og deres familier. Disse er i bruk allerede fra dags dato.

I tillegg har Solhøgda også fått tv på alle rommene og flere hjelpemidler er kjøpt inn. Alt med støtte fra Lofoten Fartøyassuranse Gjensidige.