Veien til Myrland er fortsatt stengt etter ras torsdag 25.mars. 
Statens vegvesen melder om at veien skal åpnes i morgen.
Flakstad kommune følger opp slik at nødvendig proviant blir fraktet ut til de som bor på Myrland.

Regjeringens generelle anbefaling fra nå er følgende:

Vi anbefaler at alle reiser som ikke er nødvendige utsettes med disse unntakene:

1.            Reiser til arbeid når der ikke er mulig med hjemmekontor

2.            Reiser hjem til familien for studenter uten familie der de studerer

3.            Reiser til hytte sammen med egen husstand

Påskerådene er følgende:

Hvis du kommer fra et område med høyt smittenivå og strenge lokale tiltak, bør du:

•             følge anbefalingene og reglene som gjelder i hjemkommunen din.

•             ikke dra på hotell eller lignende overnattingssteder der mange samles.

Det er anbefalt at alle planlagte arrangementer avlyses. Hvis arrangementer ikke kan utsettes gjelder disse reglene:

1.            Innendørs maksimalt 10 personer og utendørs 20

2.            Innendørs maksimalt 20 personer ved faste tilviste seter

3.            Utendørs tillates kun 50 ved faste tilviste plasser

Disse reglene gjelder da til 12.april foreløpig, men kan strammes inn på kort varsel

Statens Vegvesen melder at veien mellom Napp og Myrland er stengt grunnet steinras. Det vil bli gjort vurderinger om åpning på mandag kl 10:00. 

Nordasfalt, som renoverer bruene over til Fredvang, skal utføre støpearbeider i kveld. Derfor vil veien over til Fredvang stenges i kveld mellom klokken 23.00 og midnatt.

 

Vi tar koronatester i påsken for personer som har symptomer og som kommer fra områder med høyt smittetrykk.
Er du usikker, ta kontakt med oss på koronatelefonen: 941 64 991.

Regjeringen la i går frem de nye nasjonale smittevernstiltakene for å forhindre økt smitte i landet. I et oppfølgingsmøte mellom statsforvalteren i Nordland og kommunene ble det uttrykt forventninger om at alle kommunene, innbyggerne og de som reiser inn til Nordland, følger de nye anbefalingene og tiltakene selv om smittesituasjonen er ulik i de enkelte kommunene. 

Les mer i disse artiklene:

Regjeringen

Statsforvalteren

Med bakgrunn i utsendte farevarsel fra meteorologisk institutt har administrasjonen vurdert det dithen at Ramberg skole og Napp barnehage holdes stengt i morgen onsdag 24. mars. Det skal være gått ut melding fra rektor og styrer til alle foresatte angående dette. 

Vi vil også be alle ta seg en sjekk rundt husveggene og sikre løse gjenstander. 

 

Meteorologisk Institutt har sendt ut oransje farevarsel for sterke vindkast for området Lofoten og Ofoten. Gjeldene for onsdag 24. mars kl. 12 til 19. 

Varsel: Fra onsdag formiddag til onsdag kveld er det ventet svært kraftig vindkast i Lofoten og Ofoten.  I disse områdene venter vi sterk storm med svær kraftig vindkast opp mot 40 m/s.  Det er ventet høye bølger inn mot kysten, signifikant bølgehøyde vil nå opp til 14-16 m i Vestfjorden og på yttersiden av Lofoten. I Vesterålen, Nord-Salten og Sør-Troms er det ventet sørvestlig full storm og lokalt kraftige vindkast opp til 35 m/s.

Konsekvens: Gjenstander kan bli tatt av vinden eller blåse over. Fare for skade på bygninger og infrastruktur. Kansellerte avganger for ferje, fly eller annen transport forventes. Broer kan bli stengt. Mange reiser vil kunne få lenger reisetid. Snøfokk i fjellet gir redusert sikt og mulighet for kolonnekjøring og/eller stengte veier. Høye bølger kan gi skade på infrastruktur og bygninger i strandsonen. For mer info se https://varsom.no/vaervarsling/varsel/46026 

Flakstad-ordfører Trond Kroken og teknisk sjef Morten Wirkola satte pris på dugnadsinnsatsen til Flakstad IL med en sjekk på 30.000 kroner. Dugnaden er gjort på ballbingen på Ramberg som ble ødelagt under en storm for flere år siden.
Idrettslaget startet arbeidet i februar i år, og reparasjonene ble utført i løpet av et par helger.

 

Statens vegvesen melder 6/3-21 at veien mellom Napp og Myrland er stengt pga ras. Den vil være stengt inntil videre.