Brunstranda rasteplass langs E10 i Lofoten er stengt ut året grunnet byggearbeider.
Statens vegvesen, Nasjonale turistveger, oppgraderer eksisterende rasteplass på Brunstranda med nytt servicebygg og oppgradert utomhusanlegg.
Rasteplassen vil dermed være avsperret og stengt for publikum under anleggsperioden fram til årsskiftet.

Flakstad Kommune er i gang med å bosette familier fra Ukraina, og har behov for å leie bolig/leilighet på Ramberg eller Napp.  Er det noen som har eller vet om noe kan dere ta kontakt med sofia.arctander@flakstad.kommune.no 

 

Flakstad kommune vedtok i april 2020 tildelingskriterier for helse og omsorgstjenester. Dette er retningslinjer som ligger til grunn for tildeling av tjenester innen helse og omsorg, og som forplikter både kommunen, tjenestemottakere og pårørende. Flakstad kommune har mange henvendelser fra publikum, særlig rundt tjenestene trygghetsalarm, hjemmetjeneste, hjemmehjelp og institusjonsopphold. Her kan du lese mer om hva du kan forvente av oss og hva vi forventer av deg

Nordland Fylkeskommune informerer om at veien til Myrland kommer til å bli åpnet i løpet av ettermiddagen. 

Ønsker du å bidra til at Flakstad kommune blir en renere kommune?
 

Spørreundersøkelse
I løpet av uke 19 vil alle innbyggere over 18 år få en SMS hvor de blir bedt om å svare på en undersøkelse.

Vi håper alle besvarer undersøkelsen - også yngre mennesker. Dette vil gi kommunen en unik innsikt i hva innbyggerne våre mener om flere viktige tema som angår alle.

Nå i første omgang vil vi bruke resultatene fra undersøkelsen til å finne ressurser og svakheter i det aldersvennlige samfunnet. Vi har alle et ansvar å bidra til å skape i et aldersvennlig samfunn.

Det er varslet stor snøskredfare, nivå 4, for hele Nordland 6. mai. Se alle varslene på varsom.no her:

https://www.varsom.no/snoskred/varsling/?date=2022-05-06 

Ungdom hjemmehørende i Flakstad kommune, fra 14 år kan søke. Vedlikeholdsoppgaver innen teknisk sektor og næringssektoren.
Aktuelle arbeidsperioder for teknisk/uteseksjon:

20.06.22-12.08.22. Oppgi i søknaden når du kan du kan jobbe.

Det er fortsatt mulig å få pneumokokkvaksine, men før legekontoret bestiller må vi vite om det er noen som ikke har fått, men som ønsker vaksine. Følgende personer anbefalt pneumokokkvaksine er:

Alle friske personer over 65 år hvert 10. år, samt mange pasientgrupper med akutte (kreftsykdom) og kroniske sykdommer som KOLS, leddgikt, organtransplanterte mm. som svekker immunforsvaret eller øker risiko for infeksjoner. Mange av disse skal ha oppfriskningsdosen sin hvert 5. år.

Pneumokokkvaksinen beskytter mot lungebetennelse, hjernehinnebetennelse og blodforgiftning som følge av pneumokokkbakterien. Bakterien finnes som en del av normalfloraen til små barn og en andel av voksne mennesker og dermed er det en eksponering i vårt lokalmiljø til enhver tid.

Ta kontakt med legekontoret hvis dette er av interesse!

Etter 2 år med korona kan man nå endelig ha en normal hverdag uten noen koronatiltak. All testing er nå avviklet. Man ber folk som er syke og som har symptomer om å holde seg hjemme, men man behøver ikke teste seg. PCR test kan fortsatt tas på legekontor hvis man ikke er fullvaksinert for å få gyldig koronapass. Ellers må man bestille legetime for å få tatt test.

De nyeste retningslinjene ligger her:

https://www.fhi.no/nyheter/2022/dette-er-anbefalingene-for-covid-19-som-gjelder-na/

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/befolkningen/nye_luftveissymptomer_og_testing/

Fra førstkommende mandag 25.april 2022 avvikles koronatelefonen og registrering av selvtest.

Hilsen Wenche og Gunn