Kommuneplanens samfunnsdel planprogram - høring frem til 15/8 2018

Formannskapet i Flakstad har i sak 059/18 vedtatt å legge planprogrammet ut på høring frem til 15/8 2018.

Kommuneplanens samfunnsdel (KPS) er overordna plan for Flakstad kommune. Denne skal danne grunnlaget for kommuneplanens arealdel og delplaner som skal lages eller revideres. KPS planlegger i et 12 års perspektiv, og skal egentlig rulleres hvert fjerde år. Arbeidet med KPS planlegges gjennomført i perioden oktober 2018 til april 2019.

2 leiligheter ledige på Ramberg. Søknadsfrist 4.oktober

Alle som har en rolle i arbeide med rekruttering til arbeidslivet og/eller bosetting, offentlig og privat, inviteres til konferanse. Målet er å rekruttere og bosette flere/bedre i Lofoten.

Da er valgoppgjøret klart, og vedlagt finner dere resultatet for Flakstad kommune. Personene på listen er det nye kommunestyret i Flakstad. Vararepresentantene er ikke med.

Er dere mer interessert i valg og statistikk finner dere flere oversikter på valgresultat.no 

Siste kommunestyremøte denne perioden er avholdt.

Den årlige aktivitetsuka "Flakstad i farta" avholdes 2. - 7. september

På grunn av utspyling og repararasjon av vannledning, vil vannet bli avstengt fra ca kl. 09.00 til ca kl. 15.00. Gjelder tirsdag 27.august.

Sommerferien er over og hverdagen er tilbake

Du kan nå søke plass i kulturskolen. Både gamle og nye elever må søke på nytt hvert år. Vedlagt ligger brosjyre med reglement og søkandsskjema. Ferdig utfylt skjema leveres til servicetorget. Søknadsfristen er 28. august.