Fra og med i dag, 03.09.20, er Solhøgda igjen åpen for pårørende. 

OBS nye åpningstider:

  • 13.00 - 15.00
  • 16.30 – 18.30

Fra 1. november 2020 overtar Skatteetaten ansvaret for skatteoppkreveroppgavene som kommunen har i dag. Skatteetaten vil med dette få et helhetlig ansvar for fastsetting, innkreving og kontroll av skatter og avgifter. Etter denne datoen er det ikke lenger skatteoppkrever (kemner) i kommunen.

Mer informasjon vil bli lagt ut på våre nettsider og på skatteetaten.no.

Oppgavene som overføres til Skatteetaten i november er blant annet behandling av restskatt, skattepenger til gode, tilleggsforskudd, forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, motregning og utleggstrekk knyttet til skattekrav, skatteattester og konto-/saldoutskrift for skatt og avgift.

Friluftslivets uke er en landsdekkende feiring av friluftslivet, som finner sted 5. – 13. september. I 2020 finner uka sted for 27. år på rad.

 

Vedlagt ligger brev fra helsedirektoratet angående reisende og testing 

 

Det er mulighet for at smitte kan oppstå i Flakstad. Regler om håndvask og avstand gjelder fortsatt. Det er viktig at personer som er i karantene, overholder denne. En bør begrense og helst unngå sosial kontakt som ikke er strengt nødvendig. Kjenner en seg ikke i form, bør en holde seg hjemme. Noen smittede, og spesielt de unge, kan ha få eller ingen symptom (som å bare føle seg litt "uggen"). Flakstad kommune har muligheter for testing. Personer som ønsker dette, kan ta kontakt med legekontoret.

 

Knut Erik Dahlmo
Ass.kommunedirektør

Som følge av pandemien og økt smitte i Vestvågøy den siste tiden, innfører Flakstad kommune følgende smitteforebyggende tiltak med virkning fra d.d:

Solhøgda omsorgshjem stenges for pårørende de neste 14 dager. Dette inkluderer også Sola omsorgsboliger. De pårørende vil bli kontaktet både muntlig og skriftlig. Samme besøksrestriksjon er innført for Tjenesten for funksjonshemmede.

Hjemmebasert omsorgstjeneste tar ned kommunens dagstilbud, besøk erstattes med telefoner der det er mulig, medisiner leveres i større grad på døra og praktisk bistand tas ned.

Flakstad kommune takker innbyggerne for at dere følger de lover, forskrifter og vedtak som ligger til grunn for smittesituasjonen.

Se også informasjon fra FHI

Da er høsten her, og vi kan ønske velkommen til et nytt semester i Flakstad kulturskole. I første omgang prioriterer vi barn og ungdom ved opptak, men det er også mulig for voksne å virkeliggjøre en drøm om å lære seg et instrument. Undervisningen vil foregå som normalt med fysisk oppmøte, men vi tilbyr også nettundervisning dersom noen ønsker det. Vi forholder oss til de smittevernsreglene som gjelder til en hver tid. 

Søknadsskjemaet finner dere ved å trykke på vedlagte link. Velkommen til et lærerikt år i kulturskolen!

 

For å unngå at unødig frykt for smitte gjør at voldsutsatte unnlater å ta kontakt med et krisesenter, har Bufdir i samarbeid med NKVTS utarbeidet en kort informasjonstekst om at krisesentrene følger smittevernreglene, som er lagt ut på sidene om krisesentertilbudet på dinutvei.no – på mange forskjellige språk:https://dinutvei.no/utsatt/hjelpetilbud-til-utsatte/248-krisesenter-omtale

1 218 449 NOK i ekstraordinært næringsfond 2020 - søknadsfrist 1. september og 12. oktober

Nå er det sommer