Fra i dag kan frivillige lag og organisasjoner søke om momskompensasjon fra Lotteri- og stiftelsestilsynet som skal fordele 1,685 milliard kroner i momskompensasjon.

Søknadsfristen er 1.september, men flere lag og organisasjoner må sende søknad via sentralleddet som ofte har frist tidligere. Husk at alle som søker må vere registrert i Frivillighetsregisteret.

Søknadsskjema og mer om ordningen finner du på www.lottstift.no    

Inntektsgrensene har nå økt slik at flere kan få bostøtte. Dette er et midlertidig tiltak i perioden april til oktober som skal hjelpe de som er økonomisk rammet av korona-pandemien. Det er beregnet at ca. 13 000 flere kan få bostøtte.

Du kan nå søke om sosialhjelp digitalt i vår kommune. Den nye løsningen gjør at du kan søke hjemmefra hele døgnet på pc, mobil eller nettbrett.

For å søke sosialhjelp digitalt, må du logge deg inn på «Ditt nav» på nav.no med BankID eller andre sikkerhetsløsninger som Buypass eller Comfides.

Det vil bli utspyling av ledningsnettet på Napp torsdag 7. mai klokken 22:00, vannet vil være tilbake senest klokken 06:00 påfølgende morgen. Vi tester en ny metode i år, det vil derfor etter utspylingen IKKE bli kokevarsel.

Kommunens tjenestetilbud og tilgjengelighet tilpasses etter de nasjonale anbefalingene på smittevern.

Besøkende vil fortsatt kunne komme til administrasjonen i skranken for enkle henvendelser. Det vil normalt sett ikke bli gjennomført fysiske møter på Rådhuset. Det er mulig å ta møter per telefon eller videosamtale, og tjenestetilbudene opprettholdes med tilpasninger til smittevernbestemmelser.

De ansatte i kommuneadministrasjonen er oppfordret til å ta hjemmekontor. Skulle det bli et smitteutbrudd på Rådhuset, vil det ikke ramme alle på en gang og det vil være tilnærmet normal drift. De som har mulighet til det i administrasjonen, vil derfor ha hjemmekontor. Dette skal ikke redusere tilgjengeligheten til administrasjonen.

 

 

Kommunestyret skal før 1. juli 2020 gjøre vedtak om valg av meddommere til lagmannsretten, jordskifteretten og tingretten, samt skjønnsmedlemmer for perioden 1.jan 2021 tom 31.des 2024.

Domstolloven §67 sier at kommunen skal oppfordre allmennheten til å foreslå kandidater til valget. Flakstads kommunes innbyggere oppfordres med dette til å komme med forslag på kandidater til de ulike vervene.

FRIST:  31. mai 2020