1. oktober var det den internasjonale eldredagen, og i år var digitalisering tema. Vi ønsket å gjøre folk oppmerksom på dagen, men med våre bakgrunner som fysioterapeut og ergoterapeut ønsket vi mest å fokusere på sikkerhet i hjemmet, fallforebygging og nødvendigheten av å ta vare på helsa. Vi sto i et par timer og delte ut trim - brosjyrer og sikkerhets - sjekker. Noen gode diskusjoner om det å bli eldre i dagens samfunn fikk vi også.  

Ann Kristin og Guri

I september har vi hatt litt ulike aktiviteter. Vi har brukt eget materiale, og i tillegg er vi så heldige at vi har ansatte som er utrolig kreative, og tar med seg ting hjemmefra.

Er du pårørende eller nær venn til en person med demenssykdom?

Pårørendeskolen i Vestvågøy, Moskenes og Flakstad starter kurs mandag 18.10.21 i kommunestyresalen, Vestvågøy Rådhus.
Pårørendeskolen er et kurstilbud til pårørende og andre nære til en person med demenssykdom

Møteplassen Livslyst skal skape innhold i et aktivitetshus der aktivitet, deltakelse, møteplass og sosialt fellesskap blant seniorer og eldre er en del av innholdet. Åpningen blir den 6. oktober kl. 12.00 i bankbygger/kallegård på Ramberg.

 

Anine Wilhelmsen (37) er med virkning fra 1.10.2021 ansatt som fastlege i Flakstad kommune. Vi jobber også med rekruttering av enda en lege, og jobber for stabilitet og kontinuitet i legetjenesten.
Vi ønsker Anine velkommen, og ser frem til godt samarbeid med helsetjeneste til beste for befolkningen i Flakstad!

 

Det er tid for nominasjon og utdeling av ildsjelprisen i Flakstad. Hvem mener du fortjener anerkjennelse for sin innsats for flakstadsamfunnet? Send inn din nominasjon til Flakstad kommune innen 15. oktober 2021. 

Lørdag 25. september åpnet regjeringen opp hele landet for koronarestriksjoner. Vi kan se tilbake på 1,5 år med avstandsregler, restriksjoner, karantener og tiltak av ulik art. Mange har vært engstelige, noen har følt seg alene og isolert, andre har kjent på et tyngende ansvar. Nå kan vi legge dette bak oss og leve normalt igjen. Vi kan ta hverandre i handa og gi en god klem.

Ordfører er beredskapsansvarlig i kommunen, og jeg husker godt første uka i da regjeringen besluttet å stenge ned landet. Det var stor usikkerhet i det kommunale beredskapsteamet om hvor farlig dette var, og hvilke beskjeder kommunen skulle gå ut til befolkningen med. Litt «armer og bein» må jeg innrømme. Informasjon måtte gis ut uten å skremme unødvendig.

Når jeg nå ser tilbake, mener jeg vi har lyktes godt i Flakstad. Vi var riktignok på et tidspunkt landets 5te mest rammede kommune av korona sett i forhold til innbyggertall. Vi har hatt lokal smitte og vi har opplevd importsmitte gjennom arbeidsinnvandring. Men disse ble effektivt sportet opp og nøytralisert. Vi har stengt sykehjemmet, begrenset hjemmetjenestene, kohorter og digital undervisning i skolen og mange andre tiltak. Noen har vært særlig berørt av tiltakene, men i stort har vi i Flakstad kunne levd våre liv omtrent som vanlig.

Ordfører vil derfor spesielt berømme legekontoret og helsesøster som har gjort en enestående jobb med planlegging, koordinering og oppfølging av bekjempelsesprogram og vaksinering. Dere har gjennom faglig godt begrunnede beslutninger bidratt til å holde «stressnivået» nede både i helsetjenesten og i befolkningen generelt. Derigjennom har hele kommunen holdt kostnadene nede. Det er et formidabelt arbeid som er lagt ned. Takk til alle ansatte i Flakstad kommune som har bidratt i denne felles innsatsen.

Ordfører vil også takke alle dere som bor og virker her i Flakstad. Næringslivet har stått på og funnet løsninger. Mange frivillige har vært flik og tatt seg av og hjulpet syke, gamle og andre som hadde behov for å bli sett av et medmenneske. Sammen har vi fulgt rådene og overholdt begrensningene. Dette har gjort at vi totalt sett har kommet heldig ut av epidemien. Takk for det!

Hilsen

Trond Kroken

 

Hvert år foretar Posten gjennomgang av postnummerstrukturen i Norge og dette kan medføre enkelte endringer og justeringer. 

Flakstad kommune er denne gangen berørt slik: 

Andopsveien, Berganveien, Møllvågveien, Soløyveien og Flakstadveien 681 - 851, 700 - 730 endrer postnummer fra 8384 Sund i Lofoten til nytt postnummer 8385 Mølnarodden. 

Med økt vaksinasjonsdekning i befolkningen og en ny fase av pandemien er mange smitteverntiltak for befolkningen tatt bort. Denne fasen kalles normal hverdag med økt beredskap.

De generelle smittevernrådene som å holde seg hjemme når en er syk og ha god hoste- og håndhygiene gjelder fremdeles. Andre råd og tiltak kan tas i bruk lokalt eller nasjonalt dersom smittesituasjonen gjør det nødvendig.

Nå er vi i sluttfasen av koronavaksinering. Vi skal om noen få uker i gang med influensavaksineringen for sesongen. Vi ønsker derfor å henstille til at de som ønsker koronavaksine, men som ikke har tatt den enda gir beskjed til oss snarest!

Det er også kommet anbefalinger for dose 3 til de som står på immunsupprimerende behandling. Dette er for eksempel methrotrexate, prednisolonbehandling mer enn 1 mnd, cortisonbehandling mer enn 1 mnd m.fl. Liste over alle medikamenter finner dere her:

https://www.legeforeningen.no/contentassets/eae2963fa72e4517b34feba08a26da66/medikamentliste_130921v3.pdf

Som sagt, ta kontakt snarest mulig!