VAKSINERING BARN OG UNGE

Det er åpnet opp for muligheten til å vaksinere barn og unge. De fra 12 år som ønsket det har fått 1 dose, nå åpnes det opp for 2.dose

Koronavaksine er nå også tilgjengelig for alle skolebarn. For de minste gjelder følgende:

Barn født 2010 til 2016 (barneskolen og siste år i barnehagen)
Comirnaty 10 mikrogr/dose

Barn født i 2010 som er fylt 12 år kan få
Comirnaty 30 mikrogr/dose

Barn født i 2017 som er fylt 5 år kan ta imot tilbudet om vaksinasjon.

Foresatte kan la sitt barn vaksinere dersom de ønsker det.
Det er mest aktuelt for:

• Barn med kroniske sykdommer (tilsvarende grupper som anbefales influensavaksine)

• Familier der barn har nær kontakt med personer med særlig behov for beskyttelse

• Barn som har økt risiko fordi de skal flytte til eller oppholde seg i land med høyere smitterisiko eller dårligere tilgang til helsetjenester enn i Norge, eller
barn som av andre grunner lever i en utsatt situasjon

I barne- og ungdomspopulasjonen er det for de fleste en åpning for (kan), men ingen tydelig anbefaling om vaksinasjon. Den enkelte familie selv må vurdere nytten ved vaksinen ut fra egen situasjon. Kommuner skal sørge for at tilbudet er tilgjengelig og den enkelte får tilgang til informasjon.

For de fra 12 år og oppover gjelder:

Ungdom født 2006, 2007 og 2008 (ungdomskolen) og barn født 2009 (siste år barneskolen)
Comirnaty 30 mikrogr/dose

• Foresatte kan la sitt barn vaksinere dersom de/ barnet selv ønsker det, og en dose vil redusere den allerede lave risikoen for et mer alvorlig forløp.

• Foresatte kan la sitt barn vaksinere med dose to 8- 12 uker etter dose 1 hvis foresatte/barnet selv ønsker det

Hvis det er ønskelig med vaksine, ta kontakt med:

Gunn Nygård, helsesykepleier.

Mail: gunn.johannessen@flakstad.kommune.no

Telefon: 95787318