Test/vakt korona jul/nyttår 2021

Vi har en smittesituasjon i landet som er litt annerledes enn den var i inngangen til julehelgen i fjor. Vi har delta og omikron variantene som smitter fortere blant mennesker. Derfor er det nå restriksjoner som vi ber dere følge. Vis forsiktighet og ta kontakt ved symptomer.

De nasjonale reglene kan dere lese mer om her: https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/nasjonale-rad-og-regler/id2890588/

Ved behov for råd ring: 94164991. Telefonen er operativ hele jule – og nyttårshelgen.
Vi ønsker alle en fredelig jul og et godt og forhåpentligvis koronafritt nyttår.