Rutiner for positive selvtester i Flakstad kommune

Personer som bor/oppholder seg i Flakstad kommune og som tester positivt på en selvtest må registrere svaret hos oss. Dere kan ringe 94164991. Telefonen er operativ daglig mellom klokken 08.00 og 23.00, også i helgene!

Det er veldig viktig at positive testsvar registreres i vårt system. Dette for at vi skal ha en mulighet til å ha oversikt over koronasituasjonen i kommunen. Både hvem som har testet positivt og hvem som sitter i eller skal i karantene.

Med vennlig hilsen

Koronateamet