Flakstad kommunestyre har  i møte 10.3. 2020 sak 023/20 egengodkjent områdereguleringsplan for Ramberg - PlanID: 18591704  ArkivID: 19/426  

Flakstad kommunestyre har  i møte 10.3. 2020 sak 020/20 egengodkjent områdereguleringsplan for Napp - PlanID: 18591706  ArkivID: 19/426  

Flakstad kommunestyre har  i møte 10.3. 2020 sak 022/20 egengodkjent områdereguleringsplan for Fredvang - PlanID: 18591705  ArkivID: 19/426