Flakstad kommunestyre har  i møte 10.3. 2020 sak 023/20 egengodkjent områdereguleringsplan for Ramberg - PlanID: 18591704  ArkivID: 19/426  

Flakstad kommunestyre har  i møte 10.3. 2020 sak 020/20 egengodkjent områdereguleringsplan for Napp - PlanID: 18591706  ArkivID: 19/426  

Flakstad kommunestyre har  i møte 10.3. 2020 sak 022/20 egengodkjent områdereguleringsplan for Fredvang - PlanID: 18591705  ArkivID: 19/426  

Flakstad kommune fullførte i 2018 en periode på 6 år med omstillingsprosess, som ble igangsatt etter finanskrise og markedssvikt i hovednæringa kystfiske samt tap av arbeidsplasser som følge av sentralisering. Et viktig tiltak var analyse av status og muligheter for å skape positiv utvikling. Gjennom prosjektet Fremtidens Fiskevær ble det utarbeidet en omfattende mulighetsstudie for fiskeværene Fredvang, Ramberg og Napp. Dette er grunnlaget for  kommunens utarbeiding av områdereguleringsplaner, som legger til rette for satsing og næringsutvikling hos lokale bedrifter og aktører rundt de tre fiskerihavnene. 

Sørengas Badstue- & Helårsbadeanstalt utlyste tidligere dette året en åpen konkurranse om hovedstadens nye flytende badstu som skal ligge foran Operaen.
Av 57 innsendte forslag, er Flakstad kommunes egen arkitekt Navid Navid blant 7 finalister som i dag presenterer sitt forslag for en utnevnt jury.