Kulturminneplan for Flakstad er ferdig og selges i servicetorget på rådhuset. - Flakstad kommune

Viktig melding

Kulturminneplan for Flakstad er ferdig og selges i servicetorget på rådhuset.

Flakstad kommune har fullført arbeidet med å lage lokal kulturminneplan. Den lokale plangruppa har gjort en god jobb, og planen ble enstemmig vedtatt av kommunestyret i Flakstad 11.6.2019. Det er gjort en grundig prosess med kartlegging av kulturminner i Flakstad, og planen vil bli til glede og nytte for lokalbefolkningen, turistnæringen og for kommunen. Riksantikvaren har gitt noe støtte til arbeidet, og Nordland fylkeskommune har deltatt i faglig ressursgruppe.    

Kulturminneplan Flakstad 

Kulturminneplan for Flakstad er fullført etter en planprosess på nesten 2 år. Resultatet er en grundig og meget lesbar plan i moderne design, som bør kunne vekke interesse for kulturminner hos både unge og eldre. Det har vært ei politisk utpekt plangruppe ledet av Einar Benjaminsen. John Roald Pettersen har vært innleid som faglig prosjektleder og har stått for bilder og tekst i planen. Nærings- og utviklingssjef Kurt Atle Hansen har vært pådriver og prosjektansvarlig fra oppstarten og frem til planen var politisk vedtatt og ferdig trykt.

Hovedmålet har vært å øke den lokale kompetansen og bevisstheten rundt kulturminner i Flakstad, og få tatt bedre hensyn til kulturminner i kommunal arealforvaltning og behandling av byggesaker. Det er også viktig å gi de unge kjennskap til lokal historie, og kanskje gi dem bedre tilhørighet til hjemstedet sitt. Vi ser også at reiselivet ønsker mer informasjon om lokal kultur og kulturmiljø, og det vil denne planen for Flakstad bidra til.

Planen ble overlevert av nærings- og utviklingssjef Kurt Atle Hansen til nyvalgt ordfører Trond Kroken 11.oktober i samling med personalet på rådhuset.

 

 

Planen ble videre presentert da Flakstad historielag arrangerte kulturminnedag på Napp grendehus lørdag 12.oktober. Der ble det først historievandring og deretter presentasjon av den ferske kulturminneplanen. John Roald gav smakebiter fra planen, og Einar holdt foredrag om lokal slektshistorie med røtter i Andopen