Det finnes en god del dokumentasjon om lokale kulturminner i Flakstad. Mye er tatt i i kulturminneplan for Flakstad og noe er lagt inn her som vedlegg, men det finnes sikkert mye mer som gjerne skulle vært samlet i presentert.

Flakstad kommune har fullført arbeidet med å lage lokal kulturminneplan. Den lokale plangruppa har gjort en god jobb, og planen ble enstemmig vedtatt av kommunestyret i Flakstad 11.6.2019. Det er gjort en grundig prosess med kartlegging av kulturminner i Flakstad, og planen vil bli til glede og nytte for lokalbefolkningen, turistnæringen og for kommunen. Riksantikvaren har gitt noe støtte til arbeidet, og Nordland fylkeskommune har deltatt i faglig ressursgruppe.