Det finnes en god del dokumentasjon om lokale kulturminner i Flakstad. Mye er tatt i i kulturminneplan for Flakstad og noe er lagt inn her som vedlegg, men det finnes sikkert mye mer som gjerne skulle vært samlet i presentert.

Flakstad kommune har fått utarbeidet forslag til lokal kulturminneplan, og kommunestyret har vedtatt å sende dette ut på 6 uker høring. Frist for innsending av innspill og merknader er satt til mandag 27. mai.

I forbindelse med reguleringsplanarbeidet som Flakstad kommune fullfører for Fredvang og Ramberg, har arkeologer fra Nordland fylkeskommune undersøkt områder for å sjekke om det finnes kulturminner. Dette er nødvendig for å avklare og legge til rette for at området kan tas i bruk til bygninger eller andre formål.

Det er ikke påvist nye kulturminner på Fredvang som kan være automatisk fredet. På Ramberg er det funnet nedgravninger som inneholder trekull på en forhøyning mellom skolen og E10. Arkeologene er usikre på dateringen, og prøver er sendt til nærmere analyse.