Flakstad kommune i samarbeid med lokale ildsjeler gjennomførte i årene 2010-2014 tre stedsutviklings-prosjekt med støtte fra Kommunaldepartementets bolystmidler. Prosjektene var i Skjelfjord, Fredvang og Sund, og har gitt positive resultater og grunnlag for oppfølging i flere konkrete tiltak. - Flakstad kommune

Viktig melding

Flakstad kommune i samarbeid med lokale ildsjeler gjennomførte i årene 2010-2014 tre stedsutviklings-prosjekt med støtte fra Kommunaldepartementets bolystmidler. Prosjektene var i Skjelfjord, Fredvang og Sund, og har gitt positive resultater og grunnlag for oppfølging i flere konkrete tiltak.

Bolystprogrammet var et viktig verktøy i distriktspolitikken, og gav tilskudd til prosjekt hadde som skulle tilrettelegge for stedsutvikling i lokalsamfunn. Flakstad kommune fikk relativt god uttelling gjennom forprosjekt og hovedprosjekt. Se rapportene fra de tre bolystprosjektene  i Flakstad for nærmere info om mål og tiltak som det ble arbeidet med.  

Forprosjekt ble gjennomført 2010-2011 med følgende tre delprosjekt:

Folk i husan på Fredvang

Sluttrapport forprosjekt Folk i Husan på Fredvang 201211 (PDF, 2 MB)

Impresario Lofoten & Kultursmia i Sund
 
Skjelfjord i Tiden

Disse ble så vellykket at det ble innvilget midler fra Kommunal- og regionaldepartementet til hovedprosjekt som ble gjennomført 2012-2014.  Rapportene viser hva som ble gjort og oppnådd i de tre delprosjekt som inngikk i hovedprosjektet for bolyst i Flakstad:

Rapport_skjema bolyst 2012 Freske folk på Fredvang 240413 (PDF, 59 kB)

 
 
 
 
 
 
 

Artikkelliste