Vi ønsker å gjøre en endring i helsetjenestetilbudet i Flakstad Kommune.

Målet er å få på plass en møteplass som tilbyr sosialt fellesskap og aktiviteter i kommunen.

Beathe Dømbe har vært tilsatt i stilling som Koordinering av kommunale helsetjenester. Endringer fom januar 2019 innebærer at kommunen får et større ansvar for mennesker innen psykisk helse og rusproblematikk. For å ivareta dette arbeidet er kommunen i behov for å benytte seg av den kompetanse som tjenesteytere har innen fagfeltet.

Resultat for brukerundersøkelser var omtrent som landsgjennomsnittet. Ingen punkter merket seg vesentlig ut.

Hjemmetjenesten er i gang med å etablere demensteam i kommunen for hjemmeboende demente

Hjemmetjenesten er med i et felles samarbeidsprosjekt innen velferdsteknologi, sammen med Vågan, Moskenes og Værøy.

I tidspunkt mellom 08.00 - 22.00          Telefon 916 12 272.    22.00 - 08.00 kontakt legevakt.

Rute Ramberg / Nusfjord / Napp:         Telefon 916 12 410

Rute Ramberg - Vestover / Fredvang: Telefon 916 12 484

Psykiatri:                                               Telefon 948 01 420

 

e-post: laila.kristiansen@flakstad.kommune.no