Telefontid alle dager mellom 07:30-22:00

Rute Nordbygda (Napp, Vareid, Vikten og omegn):

95268969

95268968

90533338

Rute Vestbygda (Ramberg, Skjelfjord, Fredvang, Sund og omegn):

91612484

95268968

 

Fagleder rus/psykiatri:

95268960 Telefontid hverdager 08:00-15:00

Psykiatri og rustjenesten:

94801420 Telefontid hverdager 08:00-15:00

Enhetsleder hjemmetjenesten:

95268975 Telefontid hverdager 08:00-15:00

 

 

 

Vi ønsker å gjøre en endring i helsetjenestetilbudet i Flakstad Kommune.

Målet er å få på plass en møteplass som tilbyr sosialt fellesskap og aktiviteter i kommunen.

Beathe Dømbe har vært tilsatt i stilling som Koordinering av kommunale helsetjenester. Endringer fom januar 2019 innebærer at kommunen får et større ansvar for mennesker innen psykisk helse og rusproblematikk. For å ivareta dette arbeidet er kommunen i behov for å benytte seg av den kompetanse som tjenesteytere har innen fagfeltet.

Resultat for brukerundersøkelser var omtrent som landsgjennomsnittet. Ingen punkter merket seg vesentlig ut.

Hjemmetjenesten er i gang med å etablere demensteam i kommunen for hjemmeboende demente

Hjemmetjenesten er med i et felles samarbeidsprosjekt innen velferdsteknologi, sammen med Vågan, Moskenes og Værøy.