Telefontid alle dager mellom 07:30-22:00

Rute Nordbygda (Napp, Vareid, Vikten og omegn):

95268969

95268968

90533338

Rute Vestbygda (Ramberg, Skjelfjord, Fredvang, Sund og omegn):

91612484

95268968

 

Fagleder rus/psykiatri:

95268960 Telefontid hverdager 08:00-15:00

Psykiatri og rustjenesten:

94801420 Telefontid hverdager 08:00-15:00

Enhetsleder hjemmetjenesten:

95268975 Telefontid hverdager 08:00-15:00