TRYGGHETSALARM

Trygghetsalarm skal medvirke til å skape større trygghet og sikkerhet for brukeren. Trygghetsalarm er en måte å nå hjemmetjenesten på når en har kommet i en situasjon hvor en trenger hjelp, og ikke klarer å bruke telefonen.

 

Hvem får tjenesten?

En samlet vurdering blir gjort ut fra følgende kriterier:

Om søkeren har lett for å falle, har bevegelseproblemer, er svært utrygg eller er svært syk av andre årsaker.

Om søker bor alene og ikke er i stand til å bruke telefonen for å tilkalle hjelp.

Om søker ikke bor alene, men bor sammen med noen som også fyller kriteriene for tildeling av trygghetsalarm.

Om søker ikke bor alene, men er alene store deler av døgnet og fyller kriteriene for tildeling av trygghetsalarm.

Søker må være klar, orientert, må selv ønske alarm og forstå å bruke den.

 

Hvordan få tjenesten?

Søknad om trygghetsalarm sendes skriftlig til Koordinernede enhet i Flakstad Kommune.

Etter henvendelsen vil det bli foretatt et vurderingsbesøk.

Svar på søknaden vil foreligge senest 3 uker etter at kommunen mottok søknaden.

Ny vurdering foretas ved endring av brukerens situasjon.

Trygghetsalarm kan tildeles for en bestemt tidsperiode, med revurdering hver 6.mnd.

Det opplyses om at det kan være noe ventetid for å få tjenesten, dette tilknyttet bestilling og frakt av alarmer.