Hjemmesykepleie

Hvem kan søke om hjemmesykepleie?

Mennesker som har behov for medisinsk behandling, tilsyn og pleie kan søke om hjemmesykepleie. Tilbudet gjelder også mennesker som har behov for pleie etter sykehusopphold, rehabilitering/opptrening og akutt tilsyn/pleie. Behovet vurderes fortløpende.
 

Hva slags hjelp kan hjemmesykepleien gi?

All hjelp tildeles etter individuell, faglig vurdering, hvor det tas hensyn til brukerens helse. Dette gjøres i samråd med bruker og eventuelt pårørende. Vi kommer på hjemmebesøk etter at vi har mottatt søknad, og det lages en plan for hvilke tjenester som er nødvendige
 
Tjenester som tilbys kan være følgende:
 • Råd og veiledning i forbindelse med sykdom og sykdomsforebygging
 • Opplæring og vedlikehold av ferdigheter for å ta vare på egen helse
 • Hjelp og tilrettelegging i forbindelse med personlig hygiene og ernæring
 • Hjelp med medisiner der pasient ikke er i stand til egenadministrering
 • Sårbehandling og injeksjoner for dem som ikke kan oppsøke legekontor
 • Hjelp til symptomlindring, stell og pleie til alvorlig syke
 • Kartlegging og tilrettelegging av hjelpetiltak i hjemmet
 • Støtte og veiledning til pårørende
 • Tjenesten er gratis.

  Info PLEIE I HJEMMET (DOC, 25 kB)