Matombringing

 

Formål med tjenesten

Sikre tilfredsstillende ernæring til hjemmeboende som ikke klarer å lage middag selv.

Hvem får tjenesten?

Eldre, funksjonshemmede som ikke klarer å lage middag selv.

Tjenesten er underlagt behovsvurdering av hjemmetjenesten. Tilbudet kan gis i en kort periode (eks ved sykdom) eller over lengre periode

 

3. HVA OMFATTER TJENESTEN?

Tjenesten omfatter levering av middagsporsjoner for inntil 7 dager i uken. Maten tilberedes på Solhøgda Bo og Behandlingssenter, og leveres hjemme hos bruker av ansatte i hjemmebaserte tjenester. Vi gjør oppmerksom på at flere porsjoner med middag leveres samtidig og at middagene bør oppbevares i kjøleskap eller fryser. Vi anbefaler ikke oppbevaring av middag i kjøleskap mer enn 4 dager. Det gjøres avtale om hvor mange ganger per uke brukeren får matombringing. Brukeren må selv avbestille tjenesten dersom en ikke ønsker middag for et tidsrom.

 

 

 

 

 

4 HVORDAN FÅ TJENESTEN?

Skriftlig søknad sendes til Koordinerende enhet, Flakstad kommune, Flakstadveien 371, 8380 Ramberg. Helsepersonell vil etter mottatt søknad gjøre en behovsutredning. Det signeres en skriftlig avtale mellom bruker og Flakstad Kommune som inneholder opplysninger om levering og pris. Minimumsbestilling er 2 porsjoner per uke.